De nordnorske forretningsgruppene Nordic Gruppen, Harstad, og Holmøy Gruppen, Sortland, bygger leilighetshotell – og vil bidra til å utvikle Narvikfjellet som helårig reiselivs-destinasjon.

  • Vi har sterk tro på det som nå skjer i Narvik. Vi må samarbeide mer for å forløse det potensialet vi har i hele regionen, sier Sverre Utvåg, eier og leder av Nordic Gruppen.

Leilighetshotellet vil bli drevet av Narvikfjellet AS, som om kort tid også vil ha unike feriehytter i sin portefølje.

Nordic har hovedkontor i Harstad, og er et av de største selskapene innen eiendom i Nord-Norge. Selskapet eier og driver alene tre hoteller og fem utesteder; i Tromsø og Harstad, og eier i tillegg eiendommer og store utviklingsprosjekt i Tromsø og Harstad.
Nordic eier og driver det nyåpnede Scandic Sortland sammen med Holmøy Gruppen.

I gang første halvår 2022.

Nå har de sammen med Narvikfjellet og dets eier Forte Narvik planlagt og prosjektert et leilighetshotell, med selvhushold. Like overfor nedre gondolstasjon, på tomta der gamle «Skistua» sto.
Nå i sommer bygges vann- og avløpsanlegg i området. Til våren starter byggingen av hotellet.

Hotellet vil ha ca. 60 leiligheter, fordelt på to størrelser, ett- og treroms.

Leilighetshotellet vil være 50/50 eid av Nordic og fiskerikonsernet Holmøy. Selskapene investerer mer enn 100 millioner kroner – og leier hotellbygget videre til Narvikfjellet AS.

En milepæl

  • Vi har et langsiktig perspektiv på vår reiselivssatsing. Dette hotellet vil komplettere tilbudet i Narvik sommer som vinter, og er derfor kommersielt interessant, sier Sverre Utvåg.

Sverre Utvåg har vært 35 år i bransjen, fra da han begynte i selskapet som var eid av hans egen familie. Lenge var Nordic kun i Harstad og Tromsø. I vinter åpnet de kulturhus-hotell på Sortland.

  • For oss er det en viktig milepæl når vi etter vår inntreden på Sortland også investerer i Narvik. Vi vil se regionen under ett, ikke minst innen reiseliv og opplevelser. Vi er små hver for oss, småregionene og bedriftene, men ved samarbeid kan vi oppnå styrke og enda mer attraksjonskraft i nord, sier Utvåg.

Nordic Gruppen i Harstad og Holmøy Gruppen på Sortland investerer i Narvikfjellet. Fra venstre daglig leder Jim Ove Johansen, eier og daglig leder i Nordic Sverre Utvåg, styreleder i Forte Narvik/Narvikfjellet Eirik Frantzen og eier og styreleder Knut R Holmøy i Holmøy Gruppen. (Foto: Forte Narvik)

Spennende region

Knut Holmøy leder familieselskapet Holmøy Gruppen som er et betydelig, nordnorsk eid fiskerikonsern basert på Sortland.
Gruppen eier gjennom rederiet Prestfjord fire moderne trålere med 12 kvoteenheter for hvitfisk og reker. Havbruksselskapet Eidsfjord Sjøfarm produserer laks og har 16,5 laksekonsesjoner fordelt på seks kommuner i nordre Nordland og Troms. Konsernet omsatte samlet for 1,8 milliarder i 2020.

  • For oss i Holmøy Gruppen er investeringen i Narvik en viktig satsing i en spennende region med ambisjoner. Det gode samarbeidet med Nordic på Sortland har gitt oss mersmak
  • Vi ønsker å bli en synlig aktør i regionen utover vår kjernevirksomhet, uttaler Knut Holmøy. Etter å ha bygd oss opp på oppdrett og hvitfisk, ønsker vi nå å se på andre forretningsområder. Innen eiendom ser vi spennende muligheter fremover, sier Holmøy.

«Gjøre kaka større»

Sverre Utvåg har merket seg satsingen i Narvikregionen de siste årene, og nevner Narvik Havns nye cruisekai, turisttoget Arctic Train, et sterkt Visit Narvik, Narvikfjellet, Polar Park og krigsmuseet.

  • Det bygges infrastruktur og kompetanse, og det er også viktig for oss at kommunen strategisk har prioritert reiseliv. Samtidig utvikles reiselivet i Harstad og Sør-Troms og bl.a. Vesterålen.
  • Vi har lenge holdt kontakt og ført dialog med Narvik, og tror at enda mer samarbeid om marked, kompetanse og investeringer vil være en fordel for alle. Det handler om å gjøre «kaka» større.
  • Etter pandemien vil nærturisme eller regionsturisme ta seg opp. Reiselivet kommer tilbake. Det vi kan fremvise her i nord, er attraktivt for mange ulike segment i markedet, sier investoren.

Leilighetshotellet sitt design og uttrykk er det arkitekt Snorre Stinessen fra Tromsø som står bak. Det er videreutviklet av LPO Arkitekter.

Spaden settes i jorda våren 2022, slik at leilighetshotellet kan stå ferdig i 2023.

Nordic kan føre opp et tilsvarende bygg ved siden av, hvis behovet oppstår.

  • Vi ønsker å være med på det som skjer fremover i dette området, sier Sverre Utvåg.

Nordnorsk og gledelig

For Narvikfjellet AS vil dette innebære at det i løpet av halvannet år vil være tre typer overnatting nært anlegget; leilighetshotell, utleiehytter og hytter som eies av andre.

  • Dette er et viktig skritt i utviklingen av reiselivet i Narvik og regionen. At det er solide og kompetente nordnorske aktører som ser muligheter her, og som ser regionen under ett, er gledelig, sier Eirik Frantzen, styreleder i Narvikfjellet og hovedeier Forte Narvik.

(Faktabokser)

Nordic Gruppen
Omsetning: Ca. 275 mill. kroner (2019).
Antall ansatte: Ca. 200.
Driver hoteller og utesteder i nord
Er blant de største på eiendom i nord.

Holmøy Gruppen
Omsetning: 1,8 mrd kroner.
Antall ansatte: ca. 300.
Fiskerikonsern, bygd opp på hvitfisk og oppdrett.
Eier 4 trålere og har 16,5 oppdrettskonsesjoner.