Reiselivet i Narvikregionen solgte seg inn til turoperatører i 32 land. Visit Narvik og Narvikfjellet gjennomførte i sum ca. 100 salgsmøter på to dager denne uken.

 • Narvikregionen får oppmerksomhet og svært mye positiv tilbakemelding. Vi fremstår som en rå destinasjon. 80 prosent av møtene var med turoperatører som virkelig ønsker Narvik inn i programmet.
 • Vi jobber så godt vi kan for å tilrettelegge for dette, sier June Berg-Sollund, daglig leder i Visit Narvik.

To dager denne uka – i Trondheim – møtte internasjonale turoperatører representanter for reiselivet i Norge.

100 fra Nord-Norge

360 kjøpere av reiselivsprodukter møtte 340 selgere. I en-til-en-møter på 15 minutter hver ble opplevelser, overnatting og reiser til Norge solgt inn.

Arrangementet kalt Norwegian Travel Workshop (NTW) blir årlig organisert av Innovasjon Norge i samarbeid med destinasjonsselskaper – og fungerer som en salgs- og nettverksplattform for reiselivet.

Det var totalt vel 100 deltakere fra Nord-Norge.

Narvikregionen var representert ved 7 ulike aktører. Foruten Visit Narvik og Narvikfjellet, var det Fjellkysten Gjestehus i Lavangen. Arctic Train gjennom Norwegian Travel, Scandic gjennom hotellkjeden sentralt, samt logistikkselskapene Best Arctic og Boreal.

4 AV 100 FRA NORD-NORGE: Hege Mathisen Sjåfjell (fv) og Stine Holt fra Narvikfjellet – og Thomas Nilsen og June Berg-Sollund fra Visit Narvik – gjennomførte i sum ca. 100 salgsmøter.

«Fantastisk arena»

 • Vi fra Narvikfjellet er svært fornøyd med å ha gjennomført ca. 50 forhånds-bookede møter, i tillegg til flere spontane møter og samtaler i messeområdet og sosiale settinger. Dette er en fantastisk arena for å knytte kontakter i reiselivet – og til å knytte seg til nye aktører og kjøpere av egene produkter, sier Stine Holt, daglig leder i Narvikfjellet.

Hun ser også en tydelig og engasjert interesse for Narvik.

 • For vår del er det hotellet Basecamp og aktiviteter som har hatt størst interesse, sier hun. Vi starter nå arbeidet med å koble opp nye kjøpere i våre systemer, slik at vi da kan selge våre produkter online direkte til interessentene. Andre trenger litt mer tid på å få satt sammen egne pakker som kan selges neste år, sier Stine.

Vil ha flere fra Narvik

Både Stine Holt og June Berg-Sollund understreker at deltakelse på denne type salgsmesser og aktiv markedsføring og salg er viktig.

 • Vi blir med også neste år. Da håper vi flere aktører fra Narvik blir med, slik at destinasjonen stiller enda sterkere, sier Stine.

June sier at Visit Narvik vil mobilisere for enda bredere deltakelse på denne type arrangement.

 • Ingen andre salgsarenaer er med på å øke salget, markedsføre og øke kompetansen som Norwegian Travel Workshop. Og i 2025 er arrangementet i Bodø, sier June.

Mer felles markedsføring

Økende og god etterspørsel for Narvik og Narvikregionen forklarer hun med flere forhold.

 • Reiselivs-produktene i regionen er utviklet positivt, og vi er mer aktive på markedsføring og salg enn noen gang. Tromsø er fullt og dyrt, Lofoten er velkjent og godt besøkt. Turoperatørene ønsker å sende sine gjester til flere plasser i Nord, og spesielt Narvik og Alta løftes opp, sier reiselivssjefen.

June Berg-Sollund understreker at mer markedsføring og felles salgsinnsats må til.

 • Utfordringen er at sluttkundene ofte etterspør de mer kjente merkevarene som Tromsø og Lofoten. Vi trenger «samse tak», flere må løfte inn ressurser til felles markedsføring for å oppnå mer trafikk og få den spredt på en bærekraftig måte, sier hun.

  SALGSSJEF: Thomas Nilsen i Visit Narvik har vært på flere salgsmøter i Europa, bl.a. i Tyskland og Frankrike – og nå i Trondheim

By – og aktiviteter

Narvik skiller seg ut som en destinasjon som har aktiviteter sommer som vinter, fra ski til «bucket list»-produkter, og som er «up and coming».

 • Vi har fasiliteter til en større by, og vi har relativt godt spekter av ulike aktiviteter.
 • Men det er fortsatt den aktivitetsbasert delen av reiselivet som må utvikles sterkere. Det er nødvendig for å tiltrekke oss enda flere gjester og få dem til å bli i Narvikregionen lenger tid, sier June.

Blant de produktene som selges mest og enklest er gondol, hundeslede, snøscooter-turer, samiske opplevelser, krigsmuseet, Polar Park og trugetur.

 • Men vi ønsker oss altså flere produkter; produkter som er ledsaget av tilbud om transport til og fra, sier hun.

Regjeringen vil gi inntil 342 millioner kroner i statsstøtte til VM-anlegg i Narvikfjellet.

Kulturminister Lubna Jaffery presenterte selv gladnyheten i Narvik mandag ettermiddag.

 • Store internasjonale mesterskap som VM i alpint skaper samhold, felles minne og identitet. VM i Narvik vil ikke bare være stort for norsk idrett, men også for hele Nord-Norge.
 • Med spektakulære bilder fra nordnorsk natur og en folkefest uten like, vil et verdensmesterskap i Narvik profilere og utvikle den nordnorske landsdelen.

Avgjøres i juni 2024

 • Endelig kan Nord-Norge få høve til å arrangere et mesterskap av internasjonalt format, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Det internasjonale skiforbundet tildeler verdensmesterskapet 4. juni 2024, på et styremøte i Reykjavik. Hvis Narvik blir tildelt VM, vil regjeringen legge fram saken for Stortinget før eventuelt tilskudd kan gis.
Et eventuelt statlig tilskudd må også samsvare med statsstøtteregelverket.

«En milepæl»

 • Dette er gledelig, og det er en milepæl i arbeidet for finansering av et VM-anlegg. Med bevilgning fra Regjeringen og tidligere i år fra Nordland fylkeskommune, har vi kommet svært langt, og det inngir troverdighet i søkerarbeidet i forhold til Det Internasjonale Skiforbundet FIS. Norge vil dette, sier styreleder i Narvikfjellet Allmenn, Eirik Frantzen.

Narvik-ordfører Rune Edvardsen sier seg svært glad for Regjeringens vedtak.

 • Dette er utrolig bra. Et VM vil gode ringvirkninger for landsdelen og Norge. Dette handler ikke om en 2 ukers VM-fest, men om alt som vil skje i årene og tiårene etter. Et VM vil forsere både offentlige og private investeringer, sier ordfører Rune Edvardsen.

God kandidat

Han minner om at alpinnasjonen Norge aldri har arrangert et VM i alpint.

 • Med Narvik og Nord-Norge som arrangørsted, er Norge en sterk og god kandidat til et VM i 2029, sier han.

Kulturministeren understreker også:

 • Et VM kan inspirere flere barn og unge til å begynne med idrett og få kjenne på idrettsglede. Derfor vil vi i regjeringen selvsagt bidra til et eventuelt VM i alpint i Narvik.

Kulturminister Lubna Jaffery ga gladmeldingen på Øvre Fjellheisstasjon i Narvikfjellet mandag ettermiddag – til en glad ordfører Rune Edvardsen. Til høyre Tina Denstad, leder i Narvik Ap, samt ordfører Terje Bartholsen, Evenes.
Foto: Kalle Punsvik

 

Styreleder Eirik Frantzen i Narvikfjellet Allmenn fikk bevilgnings-brevet fra kulturminister Lubna Jaffery.
Foto: Kalle Punsvik.

Kulturminister Lubna Jaffery og Narvik-ordfører Rune Edvardsen over byen – og ved fremtidige VM-traseer.

Foto: Kalle Punsvik        

Nord-Norge har opplevd en kraftig vekst i besøkstrafikk, og interessen for Lofoten og regionen rundt har også økt betraktelig. Nå kommer den første regulære ruteflyvningen med Eurowings Discover fra Frankfurt til Evenes, et resultat av et godt samarbeid over tid. Tyskland er et av de viktige markedene for Norge og Nord Norge, og Frankfurt er et av Europas viktigste knutepunkt for fly som gjør det mulig med to flygninger til og fra store deler av verden.

«Dette knytter regionen tettere sammen med omverdenen, og vil styrke både interesse og de allerede etablerte reisestrømmene», sier Gaute Skallerud Riise, direktør for trafikkutvikling i Avinor.


Strategisk samarbeid mot helårs reiseliv og helårs flyruter

«Ruteetableringen er en milepæl for regionen, og er et avgjørende steg mot et helårlig reiseliv.

Kortere reisevei legger til rette for lengre opphold og økt lokal verdiskaping.

Denne ruten bringer verden nærmere vår region og regionen nærmere verden og vil ha store positive ringvirkninger for næringsliv, lokalbefolkning og de som besøker regionen»; sier Line Samuelsen Reiselivssjef i Destination Lofoten

For reiselivet er alle direkteruter som binder Norge sammen med verden av stor verdi, og med rutefly vil verdien for øvrig næringsliv og lokalbefolkning være vel så stor. Det er nå etablert sommer-ruter men målet er å jobbe mot en utvidelse og helårs direkteruter, da blir det viktig å skape en suksess fra første dag. Samarbeidet mellom de fire destinasjonene er avgjørende og strategien er allerede lagt, men for å lykkes kreves det at flere løfter i flokk og både kommuner og øvrig næringsliv blir invitert inn i samarbeidet.

«En direkterute til fra Europa til Evenes vil plassere Hålogalandregionen på det internasjonale kartet og åpne døren for fremtidig utvikling, ikke bare fore reiselivet, men også for næringslivet og samfunnet som helhet. Ved å opprettholde en solid samhandling og samarbeid mellom destinasjonsselskapene i Harstad, Lofoten, Narvik og Vesterålen skall vi legge grunnlaget for at ruten skal bli en suksess – og vi er allerede godt på vei» sier reiselivssjefen i Narvik, June-Berg Sollund.


Samarbeid med Avinor

Destination Lofoten har i 4 år samarbeidet om ruteutvikling med Avinor på vegne av hele Hålogaland regionen. Arbeidet er koordinert med Visit Harstad, Visit Vesterålen og Visit Narvik. Avinor er en viktig samarbeidspartner i utviklingen, hvor tilgjengelighet er en nøkkelfaktor for vekst.

Samhandlingen mellom salgsledd, flyselskap, destinasjonene og Avinor gir resultater, dette markerer starten på en sterk utvikling. Det er grunn til å sprette champagne i hele Hålogaland i dag» sier

Vegeir Selboe Markedsansvarlig Destination Lofoten som har ledet ruteutviklingssamarbeidet.

«I denne prosessen har samspillet med Destination Lofoten vært en viktig faktor for å lykkes.

Det har vært teamarbeid hele veien, og destinasjonsselskapet fortjener en stor del av æren for at viklarte å realisere Frankfurt Evenes» sier Nina Jensen, Key Account Manager Route Development Avinor

Eurowings Discover er et tysk flyselskap med hovedkontor i Frankfurt. Det eies av Lufthansa Group og betjener fritidsdestinasjoner rundt Middelhavet, Nord-Amerika og Karibia. Ruten som blir opprettet 16 mai 2024 med i hovedsak 2 ukentlige frekvenser (starter med ukentlig i mai og øker til 2 ukentlige). Ruten vil bli operert med en Airbus 320-200 og 180 seter med en flytid på 3 timer og ankomst EVE 1250. Rutene ligger allerede ute for salg.

Byheisen krysser Kongensgt

En gondolbane skal knytte «bakke-byen» Narvik, og by og fjell, bedre sammen. Denne uka starter reguleringen, og om 2-3 år kan den stå ferdig.

Den valgte traseen går fra Narvik sentrum, via UIT Campus Narvik og opp til dagens nedre gondolstasjon i Narvikfjellet.
Det blir mulig å ta samme gondol fra bysentrum og helt opp til Øvre Fjellheisstasjon, 656 meter over havet. Eller gå av på en mellomstasjon.

Lansert i 2014

Ideen om en byheis ble først lansert i 2014, i forbindelse med planlagt utbygging av Narvikfjellet; med nye boligfelt, hotell, utleiehytter, ski- og sykkelanlegg samt hyttefelt.
3 ulike traseer fra byen er utredet. Fra Jernbanestasjonen, fra gamle teknisk rådhus, samt fra sentrumstomta mellom Amfi kjøpesenter, Det 4. hjørnet og Scandic.

Utredningen gjort av Asplan Viak, i samråd med leverandør Bartholet fra Sveits, viser at traseen fra «svillelager-tomta» midt i sentrum via sørsida av universitets-campus til dagens bunnstasjon, er klart best.

Her er minst antall eiendommer berørt, den knytter «bakke-byen» best sammen og kan utgjøre en god og bærekraftig kollektivtransport, den styrker UIT Campus Narvik, er teknisk gjennomførbar, og er en effektiv tilførselsåre til rekreasjon, sport og reiseliv.

Forståelse

 • Vi starter reguleringen nå, og ønsker å ha en åpen og god prosess i forhold til naboer og lokalsamfunnet. Vi har forståelse for at noen er usikre og bekymret. I løpet av prosessen skal vi avklare detaljer. Naboers rettigheter, de som er innenfor reguleringsgrensen, skal ivaretas, sier Ragnar Norum, daglig leder i Forte Narvik.

En byheis har et samfunnsformål i forhold til UIT og kollektiv-funksjon, og vil også ha betydning for reiseliv.

 • Hotell, utleiehytter, flere hyttefelt, boligfelt og flere besøkende vil gi mer trafikk. En byheis kan løse parkerings- og trafikkutfordringene som en vekst vil skape. For tilreisende, og studenter for den saks skyld, er det også et poeng at bysentrum blir mer og enklere tilgjengelig, sier Ragnar Norum.

Samme gondoler

Byheis-traseen til dagens nedre gondolstasjon er 1,1 km lang, og har 5 stolper foruten stasjonene. Foreløpige reguleringsgrenser i et 40 meters belte passerer ca. 27 private eiendommer og 20 bygg.

Gondolene er de samme som benyttes i dag, tar 10 personer, og er universelt utformet.
Gondolbanen går 15 til 20 meter over bygg, i samsvar med brannforskrifter.

En bunnstasjon kan gi overgang fra Det 4. hjørnet/Scandic og til Amfi kjøpesenter. Ambisjonen er at den nye nedre delen av banen skal kunne brukes som kollektivlinje.

Det er Forte Narvik, gjennom selskapet Byheisen Narvik AS, som har hatt initiativ til reguleringen. Fremtidig eierform og drift er ikke klarlagt.
Reguleringskonsulent er Asplan Viak som også var konsulent for Voss Gondol, som endte opp i Høyesterett og avklaringer av nabo-rettigheter.
Advokat Stig Harris som førte saken i Høyesterett, vil også bidra i byheis-saken i Narvik.
Asplan Viaks konsulent og Stig Harris deltar ved nabomøte og folkemøte om saken.

Reguleringsprosess

Ragnar Norum understreker at reguleringsprosessen, som starter nå, skal sikre at alle som er berørt eller har interesser knyttet til planen, skal kunne si sin mening.

 • Prosessen skal være åpen og demokratisk, og det er politikerne som etter hvert beslutter om vi får lov til å bygge en byheis i den aktuelle traseen. Det vil være ulike oppfatninger, og det må håndteres på en ordentlig måte gjennom prosessen. Deretter vil Byheisen Narvik AS eventuelt beslutte å investere. Vi bruker den tida vi trenger, sier Ragnar Norum.

 

Byheisen Narvik AS vil torsdag 2. februar informere om reguleringsprosessen for byheis i Narvik.

Kl 17.00 Informasjon til inviterte grunneiere

kl 1900 Åpent møte for alle

Begge møtene finner sted på Hotel Scandic Narvik.

 

Vel møtt !

Annonse info møte byheis

 

Narvik søker VM alpint 2029 – og en av verdens fremste alpinister gjennom tidene skal bidra aktivt i arbeidet for å sikre alpin-VM til Norge.

Norges Skiforbund (NSF) og Narvik kommune gjør som de før har varslet: De søker VM i alpint 2029, lagt til Norge og Narvik. Søknaden leveres 1. mai 2023.

Kjetil Andre Aamodt (51), som fra 1991 til 2006 tok 8 medaljer i OL og 12 i VM, har gått inn i styret i søkerselskapet Alpin VM 2029 AS.

 • Traseer fra fjell til fjord vil gi alpinsporten et løft internasjonalt. Løypene gir spektakulære bilder, og med et alpinanlegg midt i byen blir dette et unikt og kompakt arrangement, sier Kjetil Andre Aamodt om Norges kandidat, Narvik.
 • Narvikfjellet har som det fremste alpinanlegget i arktisk solid arrangements-erfaring. Og gjestfrihet og et sterkt lokalt engasjement har blitt et varemerke, sier han.

At Narvik ikke fikk VM 2027 var ikke overraskende.

 • De færreste får det på første forsøk. Men en særdeles sterk søknad og meget gode presentasjoner har gjort Narvik bedre kjent.
 • Husk, Norge har aldri arrangert VM, foruten i 1952 samtidig med OL. Men vi har 67 medaljer i alpint, av dem 25 gull.
 • Selvsagt skal vi arrangere VM på hjemmebane, sier Kjetil Andre Aamot.

Styret i det internasjonale skiforbundet FIS tildeler VM alpint 2029 på et styremøte i Reykjavik i mai 2024.

Styret i VM-selskapet:
Knut-Eirik Dybdal (leder), Eirik Frantzen, Kjetil Andre Aamodt, Tove Moe Dyrhaug, Sigbjørn Aanes, Sverre Seeberg, Lena Hope og Erik Røste.
Daglig leder er Erik Plener.

Eventuelle ytterligere kommentarer kan gis av:
Styrets leder Knut-Eirik Dybdal, telefon +47 920 56 326
Kjetil Andre Aamodt, telefon + 47 922 39 700

På den store konferansen Reise:liv i Oslo 26. september 2022 fikk Visit Narvik offisielt tildelt Merket for bærekraftig reiselivsregion. Merket mottok Visit Narvik på vegne av reiselivet i Narvikregionen samt Bardu -, Lavangen -, Gratangen – , Evenes – og Narvik kommune.

Reiselivssjef i Visit Narvik June Sollund og prosjektleder i Visit Narvik Ann-Hege Lund, mottok Merket fra blant andre ny reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Aase Marthe Horrigmo (til høyre)

 

Tallene for Polar Park i 2021 er nå klare og viser for andre år på rad solide resultater på tross av pandemi. En god kombinasjon av gass og brems har ført til at daglig leder Stig Sletten ser optimistisk på fremtiden.

Polar Park i Salangsdalen nådde et overskudd på 1,4 millioner kroner med ca 10 millioner kroner i omsetning. Dette gir like god driftsmargin som rekordåret 2020.

Årsaken til denne solide fremgangen er i hovedsak en rekke kostnadsreduserende tiltak gjennomført i løpet av 2020 og 2021. Pandemien førte til svært liten trafikk i vinter, vår og høst, mens sommeren og spesielt august 2021 ble bra besøkt av lokalbefolkningen.


2022 har startet med et brak

 • Trafikken har vært fantastisk denne vinteren, spesielt etter at landet åpnet igjen i februar. Vi er nå tilbake på nivået vi hadde i 2019, forteller Stig Sletten. Kombinasjonen av at de utenlandske vinterturistene er på vei tilbake og økningen i antall vintercruise til Narvik er hovedårsaken til dette.

Godt samarbeid med våre agenter, Visit Narvik og Narvik havn har vært viktige forhold som har løftet besøkstallet. VIP-gjestene som besøker Wolf lodge er også tilbake og har vært vesentlig for den fine veksten i 2022.

Gir oss mulighet til oppgradering og lengre åpningstider i sommer

De gode resultatene gjør det mulig for oss å vedlikeholde hegn og gangveier denne sommeren. Vi planlegger også ulike fornyelser.

 • I sommer har vi også åpent fra 10 til 18 hver dag. Vi gleder os også til å vise publikum to nyfødte moskuskalver. Alle dyreunger er søte, men moskuskalver er noe helt spesielt, sier Sletten

Nå er husdyrene på plass for sommeren, noe særlig barna setter stor pris på. Ulvene og de søte fjellrevene er klare for igjen å ta imot besøkene inne i hegnet. De har lengtet etter å få besøk etter den lange pandemien.

 • Jerven Bor er blitt mer sosial og er i ferd med å bli en skikkelig publikumsmagnet. For ikke å snakke om våre tre bjørnunger som er i ferd med å bli «tenåringer» både i størrelse og oppførsel, humrer Sletten avslutningsvis.

 

Fakta

Polar Park omsatte i fjor for 10 millioner kroner, har 4 ansatte på heltid, 3 lærlinger, samt mange på deltid. Parken har 8 ulike arktiske dyrearter, ca. 40 dyr, og er åpen året rundt.
Parken er verdens nordligste dyrepark, og råder over hele 1.100 mål.
Ligger i Salangsdalen, i Bardu kommune, ca 45 min fra Narvik
Daglig leder: Stig Sletten
Styreleder: Ragnar Norum
Eiere: Forte Narvik, Tian-Gruppen, Bardu kommune samt flere enkelt-aksjonærer.

Roger Bergersen (64) er valgt til ny styreleder i Stiftelsen Forte Narvik, og Ragnar Norum (54) overtar hans post som administrerende direktør.

Valg av styreleder ble gjort på generalforsamlingen til Sparebanken Narvik, stifter av Forte Narvik, forleden kveld. Styreleder siden etableringen av stiftelsen, Eirik Frantzen, trakk seg som følge av at han er innstilt som ny styreleder i Sparebank1 Nord-Norge.

Roger Bergersen har ledet stiftelsen administrativt siden etableringen i 2011.

Forberedt lederbytte

 • Styreleder-vervet og styrets kontroll-funksjon er ikke forenelig med samtidig å være daglig leder. Da valgkomiteen forespurte meg om ledervervet, forberedte derfor styret er bytte av direktør, sier Roger Bergersen.

Han beholder et ansettelsesforhold i Forte, og blir i så måte arbeidende styreleder.

Ledererfaring

Ragnar Norum ble ansatt som investeringsanalytiker i Forte Narvik i 2014.

Han er siviløkonom og har siden han kom til Narvik i 2001 vært markedssjef og kommunikasjonsdirektør i Hurtiguten og økonomisjef i Habutech. Han har tidligere erfaring som controller i Orkla/Stabburet i Oslo.

Samfunnsoppgave

Forte Narvik er en stiftelse som har til oppgave å investere i allmennyttige, altså samfunnsnyttige, næringsformål.
Stiftelsen tilføres en andel av Sparebanken Narviks overskudd som «gave», og bruken er strengt regulert av finansforetaks-lov og stiftelses-vedtekter.

Sparebanken Narvik vil på denne måten bidra til å skape vekst, bolyst og «blilyst»; ved at Forte Narvik «setter pengene i bevegelse».

Forte Narvik har den siste perioden strategisk satses reiseliv – og bolyst.

Utgjøre en forskjell

 • Dette er krevende, men samfunnstjenlig og langsiktig arbeid. Forte Narvik har utgjort en forskjell det første tiåret, og vil definitivt gjøre det fremover også, sier det nye direktøren, Ragnar Norum.

Forte Narvik er pr. nå eier og medeier i Narvikfjellet AS, Narvikfjellet Allmenn AS, Visit Narvik AS, Polar Park AS – og eier 2 seksjoner i Det 4. hjørnet. Forte har også aksjeposter i Narvik Kapital og Naturgass Nord AS.

Gjennom eierskapet i Narvikfjellet er Forte Narvik direkte engasjert i arbeidet for VM alpint til Norge og Narvik. Forte eier også selskapet Byheis Narvik AS, og forbereder dette prosjektet.

Forte Narvik var prosjektansvarlig for Det 4. hjørnet.

Forte ble eier av IT-bedriften i Funn AS, da Hurtigruten flagget ut som eier og kunde, men solgte Funn i 2020. Forte var også medeier i Norut Narvik, inntil selskapet ble solgt og ble en del av SINTEF-konsernet.

Styret i Visit Narvik AS har ansatt June Berg-Sollund (41) som reiselivssjef og daglig leder i Visit Narvik.
June kommer fra stillingen som markedsansvarlig, «Digital marketing manager», samme sted. Hun har vært ansatt I Visit Narvik siden 2014. June har en Bachelorgrad i “business marketing and economics” fra Queensland University of technology i Brisbane i Australia. Hun har i tillegg grunnfag i medisin fra UiT Norges Arktiske Universitet, og har også tatt Prosjektledelse ved UIT.

Fra Hurtigruten

Tidligere har June arbeidet ni år ved markeds- og produktavdelingen i Hurtigruten ASA, hvor hun bla. jobbet med utflukts-produksjon, produktpakking, markedskampanjer og produktutvikling.

 • Styret er godt fornøyd med å finne kandidater fra egne rekker til å kle denne viktige rollen som regionens reiselivssjef, sier styreleder i Visit Narvik, Ragnar Norum.
 • June er blant de best skolerte og erfarne reiselivsmennesker vi har i denne regionen. Vi er sikre på at hun vil gjøre en god jobb for reiseliv og besøksnæringen i hele regionen, sier han.

Utlyser flere jobber

Visit Narvik vil snarlig utlyse en eller to nye stillinger eksternt.

 • Dette kan være innenfor digital markedsføring og innholdsproduksjon samt prosjektarbeid. De nye vil være med å komplettere og styrke den totale kompetansen i bedriften.

June ser fram til lederjobben.

 • Jeg takker for tilliten og ser frem til å ta fatt på enda flere utfordringer i Visit Narvik. Det blir viktig å videreføre det solide grunnlaget som er skapt, mens samtidig jobbe med en gradvis fornyelse i takt med en bransje som er i stadig endring.

Fellesgode-selskap

Visit Narvik er regionens fellesgode-selskap for salg og markedsføring av reiselivsnæringen i de seks kommunene Narvik, Bardu, Lavangen, Salangen, Gratangen og Evenes.

Selskapet har ca. 70 medlemsbedrifter, og er eid av samfunnsstiftelsen Forte Narvik (67 %) og Narvikgården (33 %).

Visit Narvik driver også turistinformasjon i Narvik sentrum, Ballangen og Kjøpsvik på oppdrag for Narvik kommune.