Nord-Norge har opplevd en kraftig vekst i besøkstrafikk, og interessen for Lofoten og regionen rundt har også økt betraktelig. Nå kommer den første regulære ruteflyvningen med Eurowings Discover fra Frankfurt til Evenes, et resultat av et godt samarbeid over tid. Tyskland er et av de viktige markedene for Norge og Nord Norge, og Frankfurt er et av Europas viktigste knutepunkt for fly som gjør det mulig med to flygninger til og fra store deler av verden.

«Dette knytter regionen tettere sammen med omverdenen, og vil styrke både interesse og de allerede etablerte reisestrømmene», sier Gaute Skallerud Riise, direktør for trafikkutvikling i Avinor.


Strategisk samarbeid mot helårs reiseliv og helårs flyruter

«Ruteetableringen er en milepæl for regionen, og er et avgjørende steg mot et helårlig reiseliv.

Kortere reisevei legger til rette for lengre opphold og økt lokal verdiskaping.

Denne ruten bringer verden nærmere vår region og regionen nærmere verden og vil ha store positive ringvirkninger for næringsliv, lokalbefolkning og de som besøker regionen»; sier Line Samuelsen Reiselivssjef i Destination Lofoten

For reiselivet er alle direkteruter som binder Norge sammen med verden av stor verdi, og med rutefly vil verdien for øvrig næringsliv og lokalbefolkning være vel så stor. Det er nå etablert sommer-ruter men målet er å jobbe mot en utvidelse og helårs direkteruter, da blir det viktig å skape en suksess fra første dag. Samarbeidet mellom de fire destinasjonene er avgjørende og strategien er allerede lagt, men for å lykkes kreves det at flere løfter i flokk og både kommuner og øvrig næringsliv blir invitert inn i samarbeidet.

«En direkterute til fra Europa til Evenes vil plassere Hålogalandregionen på det internasjonale kartet og åpne døren for fremtidig utvikling, ikke bare fore reiselivet, men også for næringslivet og samfunnet som helhet. Ved å opprettholde en solid samhandling og samarbeid mellom destinasjonsselskapene i Harstad, Lofoten, Narvik og Vesterålen skall vi legge grunnlaget for at ruten skal bli en suksess – og vi er allerede godt på vei» sier reiselivssjefen i Narvik, June-Berg Sollund.


Samarbeid med Avinor

Destination Lofoten har i 4 år samarbeidet om ruteutvikling med Avinor på vegne av hele Hålogaland regionen. Arbeidet er koordinert med Visit Harstad, Visit Vesterålen og Visit Narvik. Avinor er en viktig samarbeidspartner i utviklingen, hvor tilgjengelighet er en nøkkelfaktor for vekst.

Samhandlingen mellom salgsledd, flyselskap, destinasjonene og Avinor gir resultater, dette markerer starten på en sterk utvikling. Det er grunn til å sprette champagne i hele Hålogaland i dag» sier

Vegeir Selboe Markedsansvarlig Destination Lofoten som har ledet ruteutviklingssamarbeidet.

«I denne prosessen har samspillet med Destination Lofoten vært en viktig faktor for å lykkes.

Det har vært teamarbeid hele veien, og destinasjonsselskapet fortjener en stor del av æren for at viklarte å realisere Frankfurt Evenes» sier Nina Jensen, Key Account Manager Route Development Avinor

Eurowings Discover er et tysk flyselskap med hovedkontor i Frankfurt. Det eies av Lufthansa Group og betjener fritidsdestinasjoner rundt Middelhavet, Nord-Amerika og Karibia. Ruten som blir opprettet 16 mai 2024 med i hovedsak 2 ukentlige frekvenser (starter med ukentlig i mai og øker til 2 ukentlige). Ruten vil bli operert med en Airbus 320-200 og 180 seter med en flytid på 3 timer og ankomst EVE 1250. Rutene ligger allerede ute for salg.