Byheisen krysser Kongensgt

En gondolbane skal knytte «bakke-byen» Narvik, og by og fjell, bedre sammen. Denne uka starter reguleringen, og om 2-3 år kan den stå ferdig.

Den valgte traseen går fra Narvik sentrum, via UIT Campus Narvik og opp til dagens nedre gondolstasjon i Narvikfjellet.
Det blir mulig å ta samme gondol fra bysentrum og helt opp til Øvre Fjellheisstasjon, 656 meter over havet. Eller gå av på en mellomstasjon.

Lansert i 2014

Ideen om en byheis ble først lansert i 2014, i forbindelse med planlagt utbygging av Narvikfjellet; med nye boligfelt, hotell, utleiehytter, ski- og sykkelanlegg samt hyttefelt.
3 ulike traseer fra byen er utredet. Fra Jernbanestasjonen, fra gamle teknisk rådhus, samt fra sentrumstomta mellom Amfi kjøpesenter, Det 4. hjørnet og Scandic.

Utredningen gjort av Asplan Viak, i samråd med leverandør Bartholet fra Sveits, viser at traseen fra «svillelager-tomta» midt i sentrum via sørsida av universitets-campus til dagens bunnstasjon, er klart best.

Her er minst antall eiendommer berørt, den knytter «bakke-byen» best sammen og kan utgjøre en god og bærekraftig kollektivtransport, den styrker UIT Campus Narvik, er teknisk gjennomførbar, og er en effektiv tilførselsåre til rekreasjon, sport og reiseliv.

Forståelse

  • Vi starter reguleringen nå, og ønsker å ha en åpen og god prosess i forhold til naboer og lokalsamfunnet. Vi har forståelse for at noen er usikre og bekymret. I løpet av prosessen skal vi avklare detaljer. Naboers rettigheter, de som er innenfor reguleringsgrensen, skal ivaretas, sier Ragnar Norum, daglig leder i Forte Narvik.

En byheis har et samfunnsformål i forhold til UIT og kollektiv-funksjon, og vil også ha betydning for reiseliv.

  • Hotell, utleiehytter, flere hyttefelt, boligfelt og flere besøkende vil gi mer trafikk. En byheis kan løse parkerings- og trafikkutfordringene som en vekst vil skape. For tilreisende, og studenter for den saks skyld, er det også et poeng at bysentrum blir mer og enklere tilgjengelig, sier Ragnar Norum.

Samme gondoler

Byheis-traseen til dagens nedre gondolstasjon er 1,1 km lang, og har 5 stolper foruten stasjonene. Foreløpige reguleringsgrenser i et 40 meters belte passerer ca. 27 private eiendommer og 20 bygg.

Gondolene er de samme som benyttes i dag, tar 10 personer, og er universelt utformet.
Gondolbanen går 15 til 20 meter over bygg, i samsvar med brannforskrifter.

En bunnstasjon kan gi overgang fra Det 4. hjørnet/Scandic og til Amfi kjøpesenter. Ambisjonen er at den nye nedre delen av banen skal kunne brukes som kollektivlinje.

Det er Forte Narvik, gjennom selskapet Byheisen Narvik AS, som har hatt initiativ til reguleringen. Fremtidig eierform og drift er ikke klarlagt.
Reguleringskonsulent er Asplan Viak som også var konsulent for Voss Gondol, som endte opp i Høyesterett og avklaringer av nabo-rettigheter.
Advokat Stig Harris som førte saken i Høyesterett, vil også bidra i byheis-saken i Narvik.
Asplan Viaks konsulent og Stig Harris deltar ved nabomøte og folkemøte om saken.

Reguleringsprosess

Ragnar Norum understreker at reguleringsprosessen, som starter nå, skal sikre at alle som er berørt eller har interesser knyttet til planen, skal kunne si sin mening.

  • Prosessen skal være åpen og demokratisk, og det er politikerne som etter hvert beslutter om vi får lov til å bygge en byheis i den aktuelle traseen. Det vil være ulike oppfatninger, og det må håndteres på en ordentlig måte gjennom prosessen. Deretter vil Byheisen Narvik AS eventuelt beslutte å investere. Vi bruker den tida vi trenger, sier Ragnar Norum.