• En unik og avgjørende avtale for at vi skal nå bærekraft-målene våre.

Det sier Erik Plener i Alpin VM 2027, etter at han og rektor Anne Husebekk har signert en samarbeidsavtale mellom UiT Norges Arktiske Universitet og VM-selskapet.

Onsdag markerte lederne av VM-selskapet og Universitet en omfattende 4-årig strategisk samarbeidsavtale. En viktig del av avtalen er kompetansebygging og utvikling av forskning- og innovasjonsprosjekter. Det skal bidra til at VM i alpine grener i 2027 blir det meste bærekraftige vintersports-arrangementet noensinne.

  • Avtalen er unik for VM 2027 siden vi har en ambisjon om å være et utstillingsvindu for bruk av ny teknologi og bærekraftige løsninger, sier Erik Plener.

Eksempler er løsninger for sikker tilgang til snø, midlertidige og flyttbare bygninger, simulering av bærekraft, bruk av el og hydrogen som energibærere og etterbruk av anlegget.

  • Bærekraft og miljø er et av våre fokusområder i VM-søknaden. UiT kan med sin innovasjons- og miljøkompetanse bidra til at vi når bærekraftmålet, sier Erik Plener.

Avtalen skal også bidra til at arrangementet blir unikt for idretten i forhold til opplevelser både for deltagere og publikum, og bidra til økt verdiskaping hos næringslivet i nord i nært samarbeid med vertskommunen Narvik, Skiforbundet og andre interessenter og kompetansemiljøer.

Avtalen er også unik for UiT Norges Arktiske Universitet som breddeuniversitet med studietilbud over hele Nord-Norge.

  • Avtalen motiverer for utvikling av prosjekter på tvers av institutter og fakulteter, og vil bidra til økt kompetanse og kapasitet i nord. Det vil styrke UiT sin posisjon nasjonalt og internasjonalt, sier rektor Anne Husebekk.

På ettersommeren skal partene avtale nærmere hvilke forsknings- og utviklingsprosjekt som skal prioriteres fremover. Norges Skiforbund er via VM-selskapet en aktiv part i samarbeidet.

AVTALE UiT – VM 2027: Skal bidra til å få et VM til Narvik. F. v. kommunalsjef Rolf Lossius, Mikael af Ekenstam, medlem av styringsgruppa for samarbeidet, Jørn Eldby, UiT, daglig leder i Alpin VM 2027, Erik Plener, UiT-rektor Anne Husebekk, medlem av styringsgruppa, Roger Bergersen, og dekan ved IVT-fakultetet i Narvik, Bjørn Solvang. Foto: Terje Næsje