Forte Narvik gjennomgikk denne uken sin sertifisering og er nå sertifisert Miljøfyrtån.

Vi er stolte og ydmyke for denne tilliten og skal gjøre det vi kan for å leve opp til de krav som foreligger. Dette innebærer at Forte Narvik vil ha bærekraft som fokus i sin daglige drift, men vel så viktig er den fokus dette vil få i våre investeringsvalg.