Stiftelsen Forte Narvik selger IT-bedriften Funn AS. Den nye eieren vil investere i selskapets strategi og videre vekst.

Forte Narvik har vært eier i snart 7 år, tilført kapital og bidratt til vekst. Den nye eieren, Equip, er et norsk aktivt eierskapsfond som bidrar med både vekstkapital og kompetanse til små og mellomstore bedrifter.

Forte Narvik overtok som eier i begynnelsen av 2013, etter at Hurtigruten hadde flagget ut av Narvik. Med Forte Narvik som eier var Funn først igjennom ei krevende omstilling, men Funn la da en strategi for vekst som selskapet har lyktes godt med.

Omsetningen økte fra 90 millioner kroner til nå 170 millioner kroner og bra lønnsomhet.

  • Funn og de ansatte har gjort en god jobb, og har et godt vekstpotensial i fortsettelsen. Vi har ønsket oss en sterk eier som kan videreføre strategien.
  • Equip vil være en slik eier. De vil videreutvikle Funn. Mens vi kan sette mer kapital i arbeid for å bidra til ytterligere aktivitet i regionen. Dette er i samsvar med Forte Narviks formål og samfunnsoppgave, sier Roger Bergersen, daglig leder i Forte Narvik.

Funns daglige leder Lars Ivar Simonsen verdsetter Fortes eierskap, og er positiv til den nye eieren.

  • Forte Narvik har stått last og brast med oss gjennom en vanskelig periode og senere vekstperiode. Den nye eieren har også vi i ledelsen hatt god dialog med. Vi har sammenfallende tanker og ambisjoner, og de ønsker å bygge selskapet videre med det utgangspunktet vi har lagt, sier Lars Ivar Simonsen.

Det er ikke planlagt endringer i Funns organisering eller lokalisering.

Selskapet fortsetter arbeidet med å forsterke sine posisjoner og retninger basert på vedtatte planer.

Lars Ivar Simonsen – adm dir Funn AS

 

 

Fakta om Funn AS:

  • Etablert i 1989, med hovedkontor Narvik.
  • Lokasjoner på Svalbard, i Alta, Harstad, Finnsnes, Sortland, Bodø og Oslo.
  • 170 millioner kroner i omsetning.
  • 70 ansatte, med Lars Ivar Simonsen som daglig leder.
  • Forte Narvik har vært eier i 7 år, med Roger Bergersen som styreleder.
  • Ny kjøper er det aktive eierskapsfondet Equip.