Roger Bergersen (64) er valgt til ny styreleder i Stiftelsen Forte Narvik, og Ragnar Norum (54) overtar hans post som administrerende direktør.

Valg av styreleder ble gjort på generalforsamlingen til Sparebanken Narvik, stifter av Forte Narvik, forleden kveld. Styreleder siden etableringen av stiftelsen, Eirik Frantzen, trakk seg som følge av at han er innstilt som ny styreleder i Sparebank1 Nord-Norge.

Roger Bergersen har ledet stiftelsen administrativt siden etableringen i 2011.

Forberedt lederbytte

  • Styreleder-vervet og styrets kontroll-funksjon er ikke forenelig med samtidig å være daglig leder. Da valgkomiteen forespurte meg om ledervervet, forberedte derfor styret er bytte av direktør, sier Roger Bergersen.

Han beholder et ansettelsesforhold i Forte, og blir i så måte arbeidende styreleder.

Ledererfaring

Ragnar Norum ble ansatt som investeringsanalytiker i Forte Narvik i 2014.

Han er siviløkonom og har siden han kom til Narvik i 2001 vært markedssjef og kommunikasjonsdirektør i Hurtiguten og økonomisjef i Habutech. Han har tidligere erfaring som controller i Orkla/Stabburet i Oslo.

Samfunnsoppgave

Forte Narvik er en stiftelse som har til oppgave å investere i allmennyttige, altså samfunnsnyttige, næringsformål.
Stiftelsen tilføres en andel av Sparebanken Narviks overskudd som «gave», og bruken er strengt regulert av finansforetaks-lov og stiftelses-vedtekter.

Sparebanken Narvik vil på denne måten bidra til å skape vekst, bolyst og «blilyst»; ved at Forte Narvik «setter pengene i bevegelse».

Forte Narvik har den siste perioden strategisk satses reiseliv – og bolyst.

Utgjøre en forskjell

  • Dette er krevende, men samfunnstjenlig og langsiktig arbeid. Forte Narvik har utgjort en forskjell det første tiåret, og vil definitivt gjøre det fremover også, sier det nye direktøren, Ragnar Norum.

Forte Narvik er pr. nå eier og medeier i Narvikfjellet AS, Narvikfjellet Allmenn AS, Visit Narvik AS, Polar Park AS – og eier 2 seksjoner i Det 4. hjørnet. Forte har også aksjeposter i Narvik Kapital og Naturgass Nord AS.

Gjennom eierskapet i Narvikfjellet er Forte Narvik direkte engasjert i arbeidet for VM alpint til Norge og Narvik. Forte eier også selskapet Byheis Narvik AS, og forbereder dette prosjektet.

Forte Narvik var prosjektansvarlig for Det 4. hjørnet.

Forte ble eier av IT-bedriften i Funn AS, da Hurtigruten flagget ut som eier og kunde, men solgte Funn i 2020. Forte var også medeier i Norut Narvik, inntil selskapet ble solgt og ble en del av SINTEF-konsernet.