Regjeringen vil gi inntil 342 millioner kroner i statsstøtte til VM-anlegg i Narvikfjellet.

Kulturminister Lubna Jaffery presenterte selv gladnyheten i Narvik mandag ettermiddag.

 • Store internasjonale mesterskap som VM i alpint skaper samhold, felles minne og identitet. VM i Narvik vil ikke bare være stort for norsk idrett, men også for hele Nord-Norge.
 • Med spektakulære bilder fra nordnorsk natur og en folkefest uten like, vil et verdensmesterskap i Narvik profilere og utvikle den nordnorske landsdelen.

Avgjøres i juni 2024

 • Endelig kan Nord-Norge få høve til å arrangere et mesterskap av internasjonalt format, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Det internasjonale skiforbundet tildeler verdensmesterskapet 4. juni 2024, på et styremøte i Reykjavik. Hvis Narvik blir tildelt VM, vil regjeringen legge fram saken for Stortinget før eventuelt tilskudd kan gis.
Et eventuelt statlig tilskudd må også samsvare med statsstøtteregelverket.

«En milepæl»

 • Dette er gledelig, og det er en milepæl i arbeidet for finansering av et VM-anlegg. Med bevilgning fra Regjeringen og tidligere i år fra Nordland fylkeskommune, har vi kommet svært langt, og det inngir troverdighet i søkerarbeidet i forhold til Det Internasjonale Skiforbundet FIS. Norge vil dette, sier styreleder i Narvikfjellet Allmenn, Eirik Frantzen.

Narvik-ordfører Rune Edvardsen sier seg svært glad for Regjeringens vedtak.

 • Dette er utrolig bra. Et VM vil gode ringvirkninger for landsdelen og Norge. Dette handler ikke om en 2 ukers VM-fest, men om alt som vil skje i årene og tiårene etter. Et VM vil forsere både offentlige og private investeringer, sier ordfører Rune Edvardsen.

God kandidat

Han minner om at alpinnasjonen Norge aldri har arrangert et VM i alpint.

 • Med Narvik og Nord-Norge som arrangørsted, er Norge en sterk og god kandidat til et VM i 2029, sier han.

Kulturministeren understreker også:

 • Et VM kan inspirere flere barn og unge til å begynne med idrett og få kjenne på idrettsglede. Derfor vil vi i regjeringen selvsagt bidra til et eventuelt VM i alpint i Narvik.

Kulturminister Lubna Jaffery ga gladmeldingen på Øvre Fjellheisstasjon i Narvikfjellet mandag ettermiddag – til en glad ordfører Rune Edvardsen. Til høyre Tina Denstad, leder i Narvik Ap, samt ordfører Terje Bartholsen, Evenes.
Foto: Kalle Punsvik

 

Styreleder Eirik Frantzen i Narvikfjellet Allmenn fikk bevilgnings-brevet fra kulturminister Lubna Jaffery.
Foto: Kalle Punsvik.

Kulturminister Lubna Jaffery og Narvik-ordfører Rune Edvardsen over byen – og ved fremtidige VM-traseer.

Foto: Kalle Punsvik        

Tallene for Polar Park i 2021 er nå klare og viser for andre år på rad solide resultater på tross av pandemi. En god kombinasjon av gass og brems har ført til at daglig leder Stig Sletten ser optimistisk på fremtiden.

Polar Park i Salangsdalen nådde et overskudd på 1,4 millioner kroner med ca 10 millioner kroner i omsetning. Dette gir like god driftsmargin som rekordåret 2020.

Årsaken til denne solide fremgangen er i hovedsak en rekke kostnadsreduserende tiltak gjennomført i løpet av 2020 og 2021. Pandemien førte til svært liten trafikk i vinter, vår og høst, mens sommeren og spesielt august 2021 ble bra besøkt av lokalbefolkningen.


2022 har startet med et brak

 • Trafikken har vært fantastisk denne vinteren, spesielt etter at landet åpnet igjen i februar. Vi er nå tilbake på nivået vi hadde i 2019, forteller Stig Sletten. Kombinasjonen av at de utenlandske vinterturistene er på vei tilbake og økningen i antall vintercruise til Narvik er hovedårsaken til dette.

Godt samarbeid med våre agenter, Visit Narvik og Narvik havn har vært viktige forhold som har løftet besøkstallet. VIP-gjestene som besøker Wolf lodge er også tilbake og har vært vesentlig for den fine veksten i 2022.

Gir oss mulighet til oppgradering og lengre åpningstider i sommer

De gode resultatene gjør det mulig for oss å vedlikeholde hegn og gangveier denne sommeren. Vi planlegger også ulike fornyelser.

 • I sommer har vi også åpent fra 10 til 18 hver dag. Vi gleder os også til å vise publikum to nyfødte moskuskalver. Alle dyreunger er søte, men moskuskalver er noe helt spesielt, sier Sletten

Nå er husdyrene på plass for sommeren, noe særlig barna setter stor pris på. Ulvene og de søte fjellrevene er klare for igjen å ta imot besøkene inne i hegnet. De har lengtet etter å få besøk etter den lange pandemien.

 • Jerven Bor er blitt mer sosial og er i ferd med å bli en skikkelig publikumsmagnet. For ikke å snakke om våre tre bjørnunger som er i ferd med å bli «tenåringer» både i størrelse og oppførsel, humrer Sletten avslutningsvis.

 

Fakta

Polar Park omsatte i fjor for 10 millioner kroner, har 4 ansatte på heltid, 3 lærlinger, samt mange på deltid. Parken har 8 ulike arktiske dyrearter, ca. 40 dyr, og er åpen året rundt.
Parken er verdens nordligste dyrepark, og råder over hele 1.100 mål.
Ligger i Salangsdalen, i Bardu kommune, ca 45 min fra Narvik
Daglig leder: Stig Sletten
Styreleder: Ragnar Norum
Eiere: Forte Narvik, Tian-Gruppen, Bardu kommune samt flere enkelt-aksjonærer.

Roger Bergersen (64) er valgt til ny styreleder i Stiftelsen Forte Narvik, og Ragnar Norum (54) overtar hans post som administrerende direktør.

Valg av styreleder ble gjort på generalforsamlingen til Sparebanken Narvik, stifter av Forte Narvik, forleden kveld. Styreleder siden etableringen av stiftelsen, Eirik Frantzen, trakk seg som følge av at han er innstilt som ny styreleder i Sparebank1 Nord-Norge.

Roger Bergersen har ledet stiftelsen administrativt siden etableringen i 2011.

Forberedt lederbytte

 • Styreleder-vervet og styrets kontroll-funksjon er ikke forenelig med samtidig å være daglig leder. Da valgkomiteen forespurte meg om ledervervet, forberedte derfor styret er bytte av direktør, sier Roger Bergersen.

Han beholder et ansettelsesforhold i Forte, og blir i så måte arbeidende styreleder.

Ledererfaring

Ragnar Norum ble ansatt som investeringsanalytiker i Forte Narvik i 2014.

Han er siviløkonom og har siden han kom til Narvik i 2001 vært markedssjef og kommunikasjonsdirektør i Hurtiguten og økonomisjef i Habutech. Han har tidligere erfaring som controller i Orkla/Stabburet i Oslo.

Samfunnsoppgave

Forte Narvik er en stiftelse som har til oppgave å investere i allmennyttige, altså samfunnsnyttige, næringsformål.
Stiftelsen tilføres en andel av Sparebanken Narviks overskudd som «gave», og bruken er strengt regulert av finansforetaks-lov og stiftelses-vedtekter.

Sparebanken Narvik vil på denne måten bidra til å skape vekst, bolyst og «blilyst»; ved at Forte Narvik «setter pengene i bevegelse».

Forte Narvik har den siste perioden strategisk satses reiseliv – og bolyst.

Utgjøre en forskjell

 • Dette er krevende, men samfunnstjenlig og langsiktig arbeid. Forte Narvik har utgjort en forskjell det første tiåret, og vil definitivt gjøre det fremover også, sier det nye direktøren, Ragnar Norum.

Forte Narvik er pr. nå eier og medeier i Narvikfjellet AS, Narvikfjellet Allmenn AS, Visit Narvik AS, Polar Park AS – og eier 2 seksjoner i Det 4. hjørnet. Forte har også aksjeposter i Narvik Kapital og Naturgass Nord AS.

Gjennom eierskapet i Narvikfjellet er Forte Narvik direkte engasjert i arbeidet for VM alpint til Norge og Narvik. Forte eier også selskapet Byheis Narvik AS, og forbereder dette prosjektet.

Forte Narvik var prosjektansvarlig for Det 4. hjørnet.

Forte ble eier av IT-bedriften i Funn AS, da Hurtigruten flagget ut som eier og kunde, men solgte Funn i 2020. Forte var også medeier i Norut Narvik, inntil selskapet ble solgt og ble en del av SINTEF-konsernet.

Styret i Visit Narvik AS har ansatt June Berg-Sollund (41) som reiselivssjef og daglig leder i Visit Narvik.
June kommer fra stillingen som markedsansvarlig, «Digital marketing manager», samme sted. Hun har vært ansatt I Visit Narvik siden 2014. June har en Bachelorgrad i “business marketing and economics” fra Queensland University of technology i Brisbane i Australia. Hun har i tillegg grunnfag i medisin fra UiT Norges Arktiske Universitet, og har også tatt Prosjektledelse ved UIT.

Fra Hurtigruten

Tidligere har June arbeidet ni år ved markeds- og produktavdelingen i Hurtigruten ASA, hvor hun bla. jobbet med utflukts-produksjon, produktpakking, markedskampanjer og produktutvikling.

 • Styret er godt fornøyd med å finne kandidater fra egne rekker til å kle denne viktige rollen som regionens reiselivssjef, sier styreleder i Visit Narvik, Ragnar Norum.
 • June er blant de best skolerte og erfarne reiselivsmennesker vi har i denne regionen. Vi er sikre på at hun vil gjøre en god jobb for reiseliv og besøksnæringen i hele regionen, sier han.

Utlyser flere jobber

Visit Narvik vil snarlig utlyse en eller to nye stillinger eksternt.

 • Dette kan være innenfor digital markedsføring og innholdsproduksjon samt prosjektarbeid. De nye vil være med å komplettere og styrke den totale kompetansen i bedriften.

June ser fram til lederjobben.

 • Jeg takker for tilliten og ser frem til å ta fatt på enda flere utfordringer i Visit Narvik. Det blir viktig å videreføre det solide grunnlaget som er skapt, mens samtidig jobbe med en gradvis fornyelse i takt med en bransje som er i stadig endring.

Fellesgode-selskap

Visit Narvik er regionens fellesgode-selskap for salg og markedsføring av reiselivsnæringen i de seks kommunene Narvik, Bardu, Lavangen, Salangen, Gratangen og Evenes.

Selskapet har ca. 70 medlemsbedrifter, og er eid av samfunnsstiftelsen Forte Narvik (67 %) og Narvikgården (33 %).

Visit Narvik driver også turistinformasjon i Narvik sentrum, Ballangen og Kjøpsvik på oppdrag for Narvik kommune.

Forte Narvik gikk med 45 millioner kroner i overskudd i 2020. – Det gir oss styrke til fortsatt satsing på reiseliv og bolyst, sier Roger Bergersen.

Sparebanken Narvik etablerte Stiftelsen Forte Narvik som et allmennyttig, det vil si samfunnsnyttig selskap. Formålet er å bidra til arbeidsplasser og bolyst i regionen. En gevinst eller overskudd, som i 2020, skal gå tilbake til samfunnsnyttige formål. Det er som en lukket sirkel; det er ikke anledning til å ta utbytte.

God avkastning

Nå 10 år etter etableringen er Forte Narviks strategi langsiktig satsing på reiseliv og bolyst. IT-selskapet Funn AS og forskningsselskapet Norut Narvik (nå Sintef Narvik) er solgt, og Forte Narvik har også redusert sin eierandel i LNG-selskapet Naturgass Nord AS.

Forte Narvik er til sammen tilført ca. 300 MNOK fordelt på 10 år. Den samlede avkastingen på investeringene som er gjort er nå meget god og reinvesteres i henhold til det samfunnsnyttige formålet.

 • Salget av Funn og Norut var i tråd med formålet. Den nye eieren av Funn, Mimir Bidco AS, er kapitalsterk og har videreført den nasjonale vekststrategien, med konsernledelse i Narvik. Og Norut er blitt en del av Norges sterkeste forskningsmiljø Sintef; som kan gi god vekstmulighet. Vi var de rette eierne i sin tid. Men nå kunne andre bedre løfte disse selskapene videre, sier Roger Bergersen.

God avkastning

Pr. nå er Forte eier og medeier av Narvikfjellet AS, Narvikfjellet Allmenn AS, Visit Narvik AS, Byheisen Narvik AS, Polar Park AS og eierseksjoner i Det 4. hjørnet. Gjennom eierskapet i Narvikfjellet er Forte også involverte i arbeidet for et arktisk VM alpint.

Selskap som Visit Narvik og Polar Park fikk gode pluss i 2020. Men det var en vesentlig gevinst ved salget av Funn som bidro til det store overskuddet i det konsoliderte Forte-regnskapet i 2020. Forte eide Funn AS i 7 år.

 • Også i denne Covid 19-tida er Forte tilført en andel av bankens overskudd. En god avkastning på investeringen i Funn AS gjør at vi med styrke kan opprettholde investerings-takten i bedriftene og i Narvikfjellet, og etter hvert sette selskapene der i posisjon til å bli selvgående, sier Roger Bergersen, direktør i Forte Narvik.

Bygger overnatting

For tida pågår utbygging av overnattingstilbud i Narvikfjellet. Utleiehytter vil være klare for markedet fra nyåret, i regi av datterselskapet Narvikfjellet Feriepark.

Eksterne investorer med alpinist Leif Kristian Nestvold Haugen i spissen, har kjøpt et areal for å bygge 10 hytter for salg.
I tillegg: Nordic/Holmøy bygger et leilighetshotell på den gamle Skistua-tomta, et hotell som også vil bli drevet av Narvikfjellet.
I sum øker dette potensialet for at Narvikfjellet «litt lenger fram i veien» kan drives i balanse.

 • Vi er fortsatt i en tung investeringsperiode. Akkurat nå bygges vei, vann og avløp i området, og om få uker plasseres 9 nytter og ei badstue like ved Narvikhytta som da blir til Camp 291, forteller Ragnar Norum.

To ansatte

Han er sammen med Roger Bergersen eneste ansatte i Forte – og de jobber begge tett opp imot porteføljebedriftene. Overordnet er Forte Narvik en Stiftelse som eier Forte Narvik Holding AS hvor virksomheten administreres fra. Aksjene er fordelt på tre ulike fondsselskap, med ulike samfunnsnyttige formål.

Alle selskapene er regnskapsmessig konsolidert i et «Stiftelsen Forte Narvik-konsern», og det her er overskuddet er på vel 45 millioner kroner. Sum egenkapital er vel 200 mill. kroner.

De nordnorske forretningsgruppene Nordic Gruppen, Harstad, og Holmøy Gruppen, Sortland, bygger leilighetshotell – og vil bidra til å utvikle Narvikfjellet som helårig reiselivs-destinasjon.

 • Vi har sterk tro på det som nå skjer i Narvik. Vi må samarbeide mer for å forløse det potensialet vi har i hele regionen, sier Sverre Utvåg, eier og leder av Nordic Gruppen.

Leilighetshotellet vil bli drevet av Narvikfjellet AS, som om kort tid også vil ha unike feriehytter i sin portefølje.

Nordic har hovedkontor i Harstad, og er et av de største selskapene innen eiendom i Nord-Norge. Selskapet eier og driver alene tre hoteller og fem utesteder; i Tromsø og Harstad, og eier i tillegg eiendommer og store utviklingsprosjekt i Tromsø og Harstad.
Nordic eier og driver det nyåpnede Scandic Sortland sammen med Holmøy Gruppen.

I gang første halvår 2022.

Nå har de sammen med Narvikfjellet og dets eier Forte Narvik planlagt og prosjektert et leilighetshotell, med selvhushold. Like overfor nedre gondolstasjon, på tomta der gamle «Skistua» sto.
Nå i sommer bygges vann- og avløpsanlegg i området. Til våren starter byggingen av hotellet.

Hotellet vil ha ca. 60 leiligheter, fordelt på to størrelser, ett- og treroms.

Leilighetshotellet vil være 50/50 eid av Nordic og fiskerikonsernet Holmøy. Selskapene investerer mer enn 100 millioner kroner – og leier hotellbygget videre til Narvikfjellet AS.

En milepæl

 • Vi har et langsiktig perspektiv på vår reiselivssatsing. Dette hotellet vil komplettere tilbudet i Narvik sommer som vinter, og er derfor kommersielt interessant, sier Sverre Utvåg.

Sverre Utvåg har vært 35 år i bransjen, fra da han begynte i selskapet som var eid av hans egen familie. Lenge var Nordic kun i Harstad og Tromsø. I vinter åpnet de kulturhus-hotell på Sortland.

 • For oss er det en viktig milepæl når vi etter vår inntreden på Sortland også investerer i Narvik. Vi vil se regionen under ett, ikke minst innen reiseliv og opplevelser. Vi er små hver for oss, småregionene og bedriftene, men ved samarbeid kan vi oppnå styrke og enda mer attraksjonskraft i nord, sier Utvåg.

Nordic Gruppen i Harstad og Holmøy Gruppen på Sortland investerer i Narvikfjellet. Fra venstre daglig leder Jim Ove Johansen, eier og daglig leder i Nordic Sverre Utvåg, styreleder i Forte Narvik/Narvikfjellet Eirik Frantzen og eier og styreleder Knut R Holmøy i Holmøy Gruppen. (Foto: Forte Narvik)

Spennende region

Knut Holmøy leder familieselskapet Holmøy Gruppen som er et betydelig, nordnorsk eid fiskerikonsern basert på Sortland.
Gruppen eier gjennom rederiet Prestfjord fire moderne trålere med 12 kvoteenheter for hvitfisk og reker. Havbruksselskapet Eidsfjord Sjøfarm produserer laks og har 16,5 laksekonsesjoner fordelt på seks kommuner i nordre Nordland og Troms. Konsernet omsatte samlet for 1,8 milliarder i 2020.

 • For oss i Holmøy Gruppen er investeringen i Narvik en viktig satsing i en spennende region med ambisjoner. Det gode samarbeidet med Nordic på Sortland har gitt oss mersmak
 • Vi ønsker å bli en synlig aktør i regionen utover vår kjernevirksomhet, uttaler Knut Holmøy. Etter å ha bygd oss opp på oppdrett og hvitfisk, ønsker vi nå å se på andre forretningsområder. Innen eiendom ser vi spennende muligheter fremover, sier Holmøy.

«Gjøre kaka større»

Sverre Utvåg har merket seg satsingen i Narvikregionen de siste årene, og nevner Narvik Havns nye cruisekai, turisttoget Arctic Train, et sterkt Visit Narvik, Narvikfjellet, Polar Park og krigsmuseet.

 • Det bygges infrastruktur og kompetanse, og det er også viktig for oss at kommunen strategisk har prioritert reiseliv. Samtidig utvikles reiselivet i Harstad og Sør-Troms og bl.a. Vesterålen.
 • Vi har lenge holdt kontakt og ført dialog med Narvik, og tror at enda mer samarbeid om marked, kompetanse og investeringer vil være en fordel for alle. Det handler om å gjøre «kaka» større.
 • Etter pandemien vil nærturisme eller regionsturisme ta seg opp. Reiselivet kommer tilbake. Det vi kan fremvise her i nord, er attraktivt for mange ulike segment i markedet, sier investoren.

Leilighetshotellet sitt design og uttrykk er det arkitekt Snorre Stinessen fra Tromsø som står bak. Det er videreutviklet av LPO Arkitekter.

Spaden settes i jorda våren 2022, slik at leilighetshotellet kan stå ferdig i 2023.

Nordic kan føre opp et tilsvarende bygg ved siden av, hvis behovet oppstår.

 • Vi ønsker å være med på det som skjer fremover i dette området, sier Sverre Utvåg.

Nordnorsk og gledelig

For Narvikfjellet AS vil dette innebære at det i løpet av halvannet år vil være tre typer overnatting nært anlegget; leilighetshotell, utleiehytter og hytter som eies av andre.

 • Dette er et viktig skritt i utviklingen av reiselivet i Narvik og regionen. At det er solide og kompetente nordnorske aktører som ser muligheter her, og som ser regionen under ett, er gledelig, sier Eirik Frantzen, styreleder i Narvikfjellet og hovedeier Forte Narvik.

(Faktabokser)

Nordic Gruppen
Omsetning: Ca. 275 mill. kroner (2019).
Antall ansatte: Ca. 200.
Driver hoteller og utesteder i nord
Er blant de største på eiendom i nord.

Holmøy Gruppen
Omsetning: 1,8 mrd kroner.
Antall ansatte: ca. 300.
Fiskerikonsern, bygd opp på hvitfisk og oppdrett.
Eier 4 trålere og har 16,5 oppdrettskonsesjoner.

 • En unik og avgjørende avtale for at vi skal nå bærekraft-målene våre.

Det sier Erik Plener i Alpin VM 2027, etter at han og rektor Anne Husebekk har signert en samarbeidsavtale mellom UiT Norges Arktiske Universitet og VM-selskapet.

Onsdag markerte lederne av VM-selskapet og Universitet en omfattende 4-årig strategisk samarbeidsavtale. En viktig del av avtalen er kompetansebygging og utvikling av forskning- og innovasjonsprosjekter. Det skal bidra til at VM i alpine grener i 2027 blir det meste bærekraftige vintersports-arrangementet noensinne.

 • Avtalen er unik for VM 2027 siden vi har en ambisjon om å være et utstillingsvindu for bruk av ny teknologi og bærekraftige løsninger, sier Erik Plener.

Eksempler er løsninger for sikker tilgang til snø, midlertidige og flyttbare bygninger, simulering av bærekraft, bruk av el og hydrogen som energibærere og etterbruk av anlegget.

 • Bærekraft og miljø er et av våre fokusområder i VM-søknaden. UiT kan med sin innovasjons- og miljøkompetanse bidra til at vi når bærekraftmålet, sier Erik Plener.

Avtalen skal også bidra til at arrangementet blir unikt for idretten i forhold til opplevelser både for deltagere og publikum, og bidra til økt verdiskaping hos næringslivet i nord i nært samarbeid med vertskommunen Narvik, Skiforbundet og andre interessenter og kompetansemiljøer.

Avtalen er også unik for UiT Norges Arktiske Universitet som breddeuniversitet med studietilbud over hele Nord-Norge.

 • Avtalen motiverer for utvikling av prosjekter på tvers av institutter og fakulteter, og vil bidra til økt kompetanse og kapasitet i nord. Det vil styrke UiT sin posisjon nasjonalt og internasjonalt, sier rektor Anne Husebekk.

På ettersommeren skal partene avtale nærmere hvilke forsknings- og utviklingsprosjekt som skal prioriteres fremover. Norges Skiforbund er via VM-selskapet en aktiv part i samarbeidet.

AVTALE UiT – VM 2027: Skal bidra til å få et VM til Narvik. F. v. kommunalsjef Rolf Lossius, Mikael af Ekenstam, medlem av styringsgruppa for samarbeidet, Jørn Eldby, UiT, daglig leder i Alpin VM 2027, Erik Plener, UiT-rektor Anne Husebekk, medlem av styringsgruppa, Roger Bergersen, og dekan ved IVT-fakultetet i Narvik, Bjørn Solvang. Foto: Terje Næsje

Regjeringen stiller opp med statsgaranti på hele søknadsbeløpet – 280 millioner kroner – for å realisere VM i alpint i Narvik i 2027.

Kulturminister Abid Raja lovpriser planene om et «arktisk VM» i 2027, med Narvik og Nord-Norge som vertskap.

Hvis det internasjonale skiforbundet, FIS, velger Narvik som vertsby, vil det være første gang VM i alpint arrangeres i Norge.

 • Narvik kan stille opp med noe helt unikt. Her har du fjord, fjell og by kombinert i en naturskjønn pakke. Narvik sine planer setter Norge på kartet som en konkurransedyktig kandidat, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.
 • Jeg er utrolig glad for å kunne fortelle at Regjeringen stiller opp med 280 millioner, hele søknadsbeløpet, om søknaden til FIS går igjennom, sier han.

Spektakulært

Fra 2. toppen 1.150 meter over Narvik by blir starten for utfor herrer i 2027, hvis Norge tildeles VM i alpint i 2027. (Foto: Kjetil Janson)

Statsråden mener det er naturgitt at Norge som stor alpin- og skinasjon arrangerer et VM i alpint, som er et av verdens største vinteridretts-arrangement. Et VM som har løyper som går fra topper i 1.150 meters høyde og rett ned i en by og en fjord, blir helt spesielt.

 • Et slikt mesterskap med spektakulære løyper mellom fjell og fjord, har ikke ski-verden sett før. Jeg visste det fra før, men etter befaringen denne helga er jeg 100 % overbevist, sier statsråden.

Nordnorsk glede

 • Kulturministerens melding er meget gledelig. Statens bidrag er en utløsende faktor for fullfinansiering, og vi vil jobbe videre med det, sier styreleder i Narvikfjellet Allmenn, Eirik Frantzen.

Han sitter også i styret i selskapet Alpin VM 2027 AS.

 • Vi jobber med den nasjonale fullfinansiering og ikke minst med internasjonal påvirkning og markedsføring. Et spennende og krevende arbeid hvor bl.a. Skiforbundets ledelse er aktivt med.

Narvik har det unike for å lykkes

 • Kulturmønster Abid Raja sin glad nyhet i dag er et svært viktig bidrag på veien til at Norge for første gang kan få muligheten til å arrangere alpin VM. Norge er ikke den største alpinnasjonen, men med helt urolige resultater de siste 30 årene. Nå kan  drømmen gå i oppfyllelse for våre utøvere endelig kan få delta i et VM på hjemmebane. Narvik har det unike som gjør at vi denne gangen har stor tro på at vi kan lykkes. En stor takk til kulturministeren og regjeringen som med dette virkelig ser ringvirkningene av hva et VM i Narvik betyr for Narvik, Nord-Norge og Norge og ikke minst for norsk alpint, sier skipresident Erik Røste.

Første mulighet til å få et positivt vedtak i FIS-styret er 26. mai 2022. Det er fire søkere til 2027-mesterskapet: Norge, Tyskland med Garmisch-Partenkirchen, Sveits med Crans Montana og Andorra med byen Soldeu.

Fredag 30. april mottar det internasjonale skiforbundet FIS søknaden fra Norges Skiforbund og Narvik. Norge er klar til å arrangere alpint VM i 2027.

Narvik kommunestyre vedtok torsdag at Narvik skal være vertskap for verdens nest største vinteridretts-arrangement.
Tidligere har Skiforbundet og anleggseier Narvikfjellet vedtatt å stille seg bak en felles søknad fra disse tre aktørene.

 • For oss er dette en historisk dag, og det er en viktig beslutning for hele landsdelen, ja hele landet, og idretts-Norge. Vi tror at et arktisk VM gir Norge gode muligheter til å få et alpin-VM, sier ordfører Rune Edvardsen.

Sammen med skipresident Erik Røste og Narvikfjellet sin styreleder, Eirik Frantzen, signerte han etter kommunestyre-vedtaket søknaden til det internasjonale skiforbundet, FIS.

I 2018 besluttet Norges Skiforbund at Narvik skulle være Norges neste søkerby for et fremtidig alpin-VM.

 • Nok en milepæl er nådd for å få tildelt Norges første alpin-VM i historien. Nå starter det internasjonale arbeidet med å overbevise FIS om at Narvik og Norge skal arrangere alpin-VM i 2027.
 • Vi gleder oss til å fortelle om Narviks konsept med storslått natur med traseer som stuper ned fra fjellet og rett i fjorden og med det magiske nordlyset. Dette er helt unikt og noe alpinverdenen aldri har opplevd tidligere, sier skipresident Erik Røste.

Narvikfjellet er eier av anlegget som de siste årene er utviklet for flere hundre millioner kroner.
I mars 2020 ble junior-VM arrangert i Narvik, og gjennom årtier er en rekke nasjonale og internasjonale renn gjennomført i dette bynære alpinanlegget.

 • Vi har sammen med fylker, kommuner og næringsliv jobbet for VM-prosjektet siden 2016. Vi er optimister, dette skal vi få til. Og vi er ikke i tvil, et VM i alpint gir varige verdier til idretten og er viktig for hele landet, sier Eirik Frantzen.

Avgjørelsen om alpin-VM 2027 blir tatt på det internasjonale skiforbundets kongress i Portugal 26. mai 2022.


Skipresident Erik Røste, ordfører Rune Edvardsen og styreleder Eirik Frantzen signerer sammen søknaden om alpint VM til Norge i 2027.
(Foto: Kristoffer Klem Bergersen, Narvik kommune)

Nærmere informasjon kan gis av:

Erik Røste,                          telefon 901 77 878
Rune Edvardsen                telefon 908 92666
Eirik Frantzen                    telefon 950 10002

Utleiehytter

Narvikfjellet investerer 30 millioner kroner – og åpner feriepark med utleiehytter før jul.

 • Hyttene er bestilt. Dette er neste steg i utviklingen av et helårlig, familievennlig reiselivsanlegg, sier Jim Ove Johansen, daglig leder i Narvikfjellet AS. Han har allerede lyst ut 3 stillinger knyttet til ferieparken.

På nedsida av den såkalte Narvikhytta, usjenert plassert og med fantastisk utsikt mot fjord og by, skal ni spektakulære hytter og ei badstu settes opp. Sammen med Narvikhytta vil de utgjøre starten på en feriepark, åpent året rundt. Denne delen vil få navnet Camp 291.

Narvikhytta blir et møtested for både de som leier hytte i ferieparken – og de som har kjøpt hytter i feltet like nedenfor, som ekteparet Marthe og Leif Kristian Nestvold-Haugen har fått satt opp i samme perioden.

Les mer på www.narvikfjellet.no/camp-291


DESIGNHYTTER: Mye glass og nærhet til natur og anlegg – og god utsikt – vil prege hyttene fra Nature Compact Living og Snøhetta. Foto: Narvikfjellet.

Åpner for flere

Utleiehyttene er av samme type som de unike hyttene som blir satt opp i hyttefeltet, fra leverandør Nature Compact Living og Snøhetta, men de er mindre og noe annerledes utformet. 5 hytter vil ha 3 sengeplasser. 4 hytter vil ha 5 sengeplasser.

I den samlede investeringen er også forbedret vei, samt vann og avløp.

 • Denne infrastrukturen åpner opp for videre utbygging i området. Det gir flere overnattingstilbud nært helårlig opplevelses- og friluftsaktivitet, sier Ragnar Norum, som arbeider med prosjektet på vegne av eier Forte Narvik.

Innovasjons-tilskudd

Investeringene er finansiert av tomtesalg, egenkapital fra Forte Narvik og Narvikfjellet, og lånefinansiert i Sparebanken 68’ Nord.

I tillegg har Innovasjon Norge gitt et innovasjonstilskudd på 1,5 millioner kroner, til konseptutvikling og markedsføring.

 • Også disse hyttene skal gi et minimalt fotavtrykk. De vil stå på pæler og løftes på plass på pynten nedenfor Narvik hytta. De vil ligge usjenert til, antakelig vil bare tre av dem ses fra veien og stien. Miljø og bærekraft skal prege konseptet, og ferieparken blir sertifisert som miljøfyrtårn, sier Ragnar Norum.

Pågang fra gjester

Jim Ove og Ragnar understreker at utbyggingen er i samsvar med planene som ble lagt allerede i 2014 og 2015, da Stiftelsen Forte Narvik ble eier.

 • Salg av heiskort og vafler alene gir ikke lønnsomhet. Ulik type overnatting og flere tilbud, som bygges ut over tid, gir lønnsom, bærekraftig og helårs reiseliv, sier Jim Ove Johansen.

Han forteller om pågang fra gjester som ønsker overnatting, med selvhushold, i fjellet.

 • Det vil være ulike typer gjester. Skigjester på vinteren. Nordlys-turister. Gjennomfarts-turister osv. Da sier det seg selv at både markedet i regionen og lenger unna er interessant. Det er økt interesse for Narvikregionen, sier han.

Arbeidet med infrastruktur og etter hvert plassering av hyttene vil starte på forsommeren. Jim Ove håper på åpning før jul. Og fra januar er det i alle fall full drift.

Narvikfjellet har pr i dag 11 fast ansatte, med sesongarbeidere 60 personer sysselsatt.

Utleiehytter

Jim Ove Johansen og Ragnar Norum, fra Narvikfjellet og eier Forte Narvik, har bestilt 9 hytter og badstu. De som leier – og de som eier hytter nedenfor – kan benytte «Narvikhytta» som møtested. Foto: Forte Narvik.