Narvikfjellet

Etter en fisjon i desember 2019 er selskapene i Narvikfjellet delt i et allmennyttig selskap som eier heiser og nedfarter, Narvikfjellet Allmenn AS, og et kommersielt selskap som står for all drift, Narvikfjellet AS. Narvikfjellet Allmenn AS  eies av Forte Narvik Invest 2 AS (83 %) og kommunens eiendomsselskap Narvikgården AS (17 %). Narvikfjellet AS eies av Forte Narvik Invest 1 AS (88%) og Narvikgården (12%).

Siden Forte Narvik i 2014 gikk inn på eiersiden i Narvikfjellet har fokus vært å utvikle Narvikfjellet til en helårlig reiselivsdestinasjon. I 2019 stod en ny gondol og nytt parkeringsanlegg ferdige. I 2020 ble infrastruktur som veianlegg, vann og avløp overlevert til Narvik kommune. Neste steg er utvikling av næringsarealene med blant annet feriepark og hyttebygging.

Narvikfjellet handler derfor både om byutvikling og reiselivsutvikling.

Fakta om utviklingen av Narvikfjellet AS:

Siden 2014 har Narvikfjellet AS investert betydelig i anlegg og infrastruktur. Hovedtallene kan oppsummeres slik per 31.12.20:

Det er investert 396 MNOK i drift, anlegg og infrastruktur frem til og med 2020. Disse investeringene har i tillegg bidratt til at 76 eiendommer er solgt. På disse eiendommene vil det bli investert til sammen 110 boenheter. Totalt har derfor Narvikfjellet sine investeringer ført til at det samlet sett investeres for vel 1 mrd kr i Narvikfjellet.

Dette er finansiert med egenkapital tilført fra Forte Narvik på 173 MNOK per 2020. I tillegg har selskapet lån i Credit Suisse og Sparebanken Narvik på til sammen 95 MNOK. Det øvrige er finansiert ved salg av parkeringsanlegget (30 MNOK), salg av boligtomter (76 MNOK) og medfinansiering av vann/avløpsanlegg til næringsområdet fra Narvik vann (13 MNOK).

Les mer om Narvikfjellet på narvikfjellet.no


Alpin VM 2027:

Forte Narvik er også en aktiv bidragsyter i arbeidet med å sikre at Narvik blir internasjonal kandidat til å arrangere FIS Alpin VM i 2027 eller 2029. Dette arbeidet er organisert og finansiert gjennom selskapet Alpin VM 2027 AS.

Fase 1 – nasjonal søknad:

Selskapet ble stiftet den 20.10.2016

Eiere/kapital:

Arctic Sport AS (30%)                   Kr 30 000,-
Narvik Slalåmklubb (30%)           Kr 30 000,-
Narvikfjellet AS (30%)                  Kr 30 000,-
Narvik Kommune (10%)              Kr 10 000,-

Total aksjekapital kr 100 000,-

Styret fra stiftelse til 02.07.2019:

Rune Edvardsen (leder)
Ragni Ramberg
Grethe Monica Fjærvoll
Eirik Sund
Knut-Eirik Dybdal
Eirik Frantzen

Finansiering nasjonal søknad for perioden 2017 og 2018:

Sparebank1 Nord Norge, Harstad Sparebank, Ofoten Sparebank og Sparebanken Narvik    kr 3 000 000,-
Salten Kraftsamband, Troms Kraft og Nordkraft                                                                                          kr    625 000,-
Nordland Fylkeskommune                                                                                                                                          kr 1 000 000,-
Troms Fylkeskommune                                                                                                                                               kr    500 000,-
Quality Grand Royal Hotel                                                                                                                                         kr    187 500,-
Narvikgården                                                                                                                                                                   kr    150 000,-
Sweco                                                                                                                                                                                     kr    125 000,-
LO Ofoten                                                                                                                                                                              kr    100 000,-
Lenvik Kommune                                                                                                                                                                kr      25 000,-
Bardu Kommune                                                                                                                                                                 kr      19 895,-
Harstad Kommune                                                                                                                                                             kr    100 000,-
Tromsø Kommune                                                                                                                                                               kr    100 000,-

Total finansiering kr 5 932 395,-

I tillegg bidro følgende selskaper med timer eller tjenester:

Heliteam
Forte Narvik
Nordkraft
Narvik Kommune
Narvikfjellet
Narvik Slalåmklubb
FUNN IT
Arctic Sport AS

 Leveringsfest:

Ekstern finansiering:

Kubera                                                                            kr   50 000,-
Qality Grand Royal Hotel                                      kr   50 000,-
Nordic Management                                               kr 100 000,-
Nor Engros                                                                  kr   15 000,-
Salaks                                                                             kr   15 000,-
Odd Lundberg AS                                                    kr   15 000,-
Advokatfirma Trond Olsen AS                           kr   30 000,-
Maskinentreprenør Kristian Kristiansen     kr   50 000,-
Narvik Bygg AS                                                           kr   50 000,-
Bp3 Prosjekt AS                                                          kr   12 434,-
2tal Utemiljø AS                                                         kr   50  000,-

I tillegg bidro en rekke bedrifter lokalt og regionalt med lån av utstyr og mannskap.

Fase 2 internasjonal søknad:

Nytt styre fra 01.07.2019:

Knut-Eirik Dybdal (leder)
Eirik Frantzen (nestleder)
Geir Ketil Hansen
Lisbeth Berg Hansen (fratrådde i mars 2020 når hun gikk inn i styret til Sparebank1)
Tove Moe Dyrhaug
Sigbjørn Aanes
Sverre Seeberg

Total finansiering over 3 år (2019, 2020 og 2021):

Sparebank1 Nord Norge, 68° Nord, Gildeskål Sparebank, Helgeland Sparebank  og Sparebanken Narvik              kr 6 000 000,-
Narvik Kommune                                                                                                                                                                                                              kr 1 500 000,-
Nordland Fylkeskommune                                                                                                                                                                                            kr 3 000 000,-

Totalt i penger kr 10 500 000,-.

I tillegg bidrar bedrifter med timeverk for en verdi av ca kr 4 500 000,- over perioden på 3 år.