21. april vedtok et enstemmig bystyre den nye områdeplanen og 4 detaljplaner for Fagernesfjellet i Narvik.

Et godt samspill mellom politikere og administrasjonen i Narvik kommune sammen med Narvikfjellet (og bakom der Narvikgården og Forte) som utviklere har ført til en god og robust plan for den videre utviklingen av fjellet til det beste for alle parter. Dette er den største reguleringssaken Narvik kommune har hatt; 4.000 dekar er regulert.

Det betyr at Narvikfjellet Eiendom AS kan forberede byggesaken og deretter komme i gang med etableringen av infrastruktur til det nye sentralområdet ved barnebakken og de 27 første boligtomtene.

Reguleringssaken har tatt lengre tid enn planlagt. Tidsskjemaet vil derfor bli stramt for all bygging som nå skal skje fremover. Narvikfjellet Eiendom mener likevel fortsatt det skal være mulig å overlevere tomtene til kjøperne innen utgangen av året.