Naturgass Nord AS

Eierandel 34%

Naturgass Nord AS har over lang tid forberedt en logistikkjede for flytende naturgass (LNG) over Narvik. Selskapets ambisjon er å forsyne kunder på Nordkalotten med naturgass som transporteres med småskala LNG-skip eller containere til Narvik havn. Deretter vil jernbanen, båt eller bil videretransportere LNG til sluttkundene.

Forte Narvik samarbeider med Gasnor AS som er hovedeier i Naturgass nord AS

naturgass.no

Naturgassnord.no
Naturgassnord.no