Narvikfjellet

Narvikfjellet eies av Forte Narvik (70 %) og kommunens eiendomsselskap Narvikgården AS (30 %). Narvikfjellet AS eier all grunn, 4.500 dekar, i tillegg til heis og driftsutstyr og driftsselskap.

Narvikfjellet utvikles til en helårlig reiselivsdestinasjon, og nå i 2018 bygges ny gondol og nytt parkeringsanlegg, samtidig med at en feriepark er under planlegging.

Narvikfjellet utvikler også nye boligfelt, og sammen med Narvikgården utvikles også hyttefelt.

Narvikfjellet handler derfor både om byutvikling og reiselivsutvikling.

narvikfjellet.no