Jens-Kristian Dybwad (50) opprinnelig fra Gravdal i Lofoten, nå bosatt i Narvik, er ansatt som ny daglig leder i Polar Park

Dybwad er opprinnelig utdannet kokk, han tok sitt fagbrev på Grand Royal Hotell i Narvik. Senere har han tatt Bachelorgrad innen food & beverage management og hotelladministrasjon ved Norsk hotellhøgskole, han har studert personaladministrasjon ved BI og til sist har han tatt Mastergrad i ledelse ved Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet avd. Harstad.

Av erfaring har Dybwad jobbet som kokk, servitør, restaurantsjef, f&b manager, kantineleder, ass. direktør og daglig leder innen hotell, restaurant og reiseliv, spesielt i Oslo og i Narvik. Hans siste jobber har vært innen bank som finansrådgiver i Postbanken/DNB og nå som leder for personmarkedet i Ofoten Sparebank. Dybwads hovedmotiv for å ha søkt på lederstillingen i Polar Park er at han savner reiselivsnæringen. Han ønsker å være del av operativ drift igjen etter mange år i bank. Og at denne jobben i verdens nordligste dyrepark er utfordrende og spennende.

Styret i Polar Park er meget godt fornøyd med at man nå får Jens-Kristian Dybwad til å lede parken og det utviklingsarbeidet man er midt inne i med nye tilbud og økt besøk til Polar Park og regionen ellers som mål.

Som følge av nye tilbud og utvidet virksomhet i Polar Park er den samlede faste bemanningen nå fra og med 2018 økt fra 9 til 11 ansatte. De største eierne i Polar Park er Forte Narvik og Bardu kommune.

For intervju / oppfølging kan dere kontakte:
Jens-Kristian Dybwad på tlf: 468 13 464 eller
Lars Skjønnås, styreleder, på tlf: 932 13 919