Florian Aschwanden overtar som ny daglig leder Narvikfjellet AS. Narvikfjellet søkte for snart 18 måneder siden etter prosjektleder/daglig leder i Narvikfjellet. I denne prosessen ble Florian Aschwanden ansatt og startet 1. mars i fjor som prosjektleder.

Det siste året har det vært arbeidet intensivt med planlegging, prosjektering og finansiering av ny gondolbane, parkeringsanlegg og feriepark. For to uker siden var finansiering på plass for gondolbane og parkering, og investeringsbeslutningen ble gjort.

Investerings-fokus
De to siste årene har Ragnar Norum, på vegne av hovedeier Forte Narvik, fungert som daglig leder i Narvikfjellet. Forte Narvik og Narvikgården har i tiden fremover behov for at Ragnar Norum fokuserer på arbeidet med finansiering av de neste fasene i utbyggingen av Narvikfjellet. Ragnar er investeringsanalytiker i Forte Narvik. Dette blir en prioritert oppgave for eierne i det videre. Tidsmessig passer det derfor godt å bytte daglig leder nå.

Potensial

Vi så allerede i forbindelse med ansettelsen av Florian at han hadde potensial for å overta som daglig leder på et tidspunkt. Vi er derfor godt fornøyd med at han har takket ja til å ta nye steg i Narvikfjellet, sier styreleder Eirik Frantzen i Narvikfjellet.

Narvikfjellet utvikles gradvis til et helårlig reiselivsprodukt. Vi har eiere som satser og dyktige ansatte, og for meg er dette virkelig en utfordring. Vi skal heve oss og bli bedre, samtidig som vi skal investere. Krevende, ja, og lystbetont og spennende, sier Florian Aschwanden.

Florian Aschwanden vil fortsatt være prosjektleder for utbyggingsprosjektene.
Stiftelsen Forte Narvik er 70 %-eier i Narvikfjellet. Det kommunale eiendomsselskapet Narvikgården eier 30 %.

Daglig leder og prosjektleder for utbygging, Florian Aschwanden. (Foto: Kristoffer Klem Bergersen)

 

Florian Aschwanden (tv) overtar som daglig leder i Narvikfjellet. Ragnar Norum har fungert i to år på eier Forte Narviks vegne, men skal nå som investeringsanalytiker jobbe med finanseringen fremover. (Foto: Kristoffer Klem Bergersen)