Narvikfjellet satser enda mer på salg utenfor regionen – og overtar Delikatessen for å forbedre kvalitet og lønnsomhet på servering og arrangement. Slik skal Narvikfjellet rigge seg for vekst. – Vi er over i en ny fase der vi parallelt med bygging av heiser og nytt sentralområde skal sikre mer salg, kvalitet og lønnsom drift. Derfor omorganiserer vi og sikrer oss kompetanse og rett fokus fremover, sier Ragnar Norum, daglig leder i Narvikfjellet Eiendom, som hittil har vært eierselskapet i fjellet.

Eierne går inn

For ettertida vil eierselskapet ganske enkelt hete Narvikfjellet AS – og eiere Forte Narvik (66 %) og Narvikgården (34 %) vil være direkte representert i styret. Blant andre vil Roger Bergersen (daglig leder Forte) og Lars Skjønnås (daglig leder Narvikgården) gå inn i styret, og styreleder blir Eirik Frantzen, som er styreleder i Forte.

– Det er litt som vi gjorde ved utbyggingen av Det 4. hjørnet. Det er krevende utbygginger, og vi jobber hardt med å utvikle driften, og i denne fasen går eierne tettere på sier Ragnar Norum

Daglig leder
Ragnar Norum er daglig leder i Narvikfjellet Eiendom i dag – og vil også være daglig leder når eierselskapet skifter navn til Narvikfjellet AS.

De øvrige lederne rapporterer til ham. Det gjelder:

 • Jon Elling Berg, leder Delikatessen og som vil lede denne delen av virksomheten både i og utenfor fjellet.
 • Harald Kuraas, som går inn i ny stilling som salgsleder for regionen og reiseliv.
 • Erik Plener som salgsleder, eiendom.
 • Florian Aschwanden, som prosjektleder for all utbygging.
 • Jean Otto Karlsen er økonomi-leder.
 • Markus Eriksson er driftsleder for heis- og bakkedrift.

Salg og servering
For datterselskap under Narvikfjellet AS blir det kun internstyrer ledet av Ragnar Norum. Strategiske avgjørelser blir løftet opp til det ene styret som utpekes av eierne.
Den største endringen i organiseringen av Narvikfjellet nå er kjøpet av Delikatessen AS. Dette blir «Narvikfjellet Resort» eller «Narvik Arctic Resort». Endelig navn blir besluttet snarlig.

– I fjellet overtar dette selskapet ansvaret for alle utsalgs- og serveringssteder samt markedsføring og arrangement av disse. Disse vil også sørge for skiutleie og prepperi.
– Samtidig er det viktig å presisere at dagens virksomhet i Delikatessen med omfattende cateringvirksomhet, drift av bedriftskantiner og Victoria Cafe i gate 2 vil fortsette, med Delikatessen som merkenavn. Jon Elling Berg vil lede denne virksomheten, altså både i og utenfor Narvikfjellet.

Ragnar Norum forteller at de over lenger tid har hatt gode samtaler med eierne av Delikatessen Narvik AS, Sorgenfri AS.

– Vi ser at våre selskaper har utfyllende kompetanse og slik sett passer godt sammen. Delikatessen har en solid kompetanse på serverings- og driftsløsninger og sammen kan vi utvikle spennende konsepter som skal bidra til spennende utviklingen som nå kommer i Narvikfjellet, sier han.

De ansatte i Narvikfjellet AS som ikke er tilknyttet heis og bakkedrift, er blitt overført til Delikatessen Narvik AS.
Dagens leder i Narvikfjellet AS Harald Kuraas er tilsatt i nyopprettet stilling som salgssjef for region og reiseliv. Det er i dette markedet Narvikfjellet som reiselivsdestinasjon skal vokse.

– Vi skal ta godt vare på våre lokale gjester og årskortkunder også i det videre, men for å sikre en lønnsom helårsdrift må vi satse offensivt også utenfor Narvik. Vi har det beste anlegget i nord. Vi må gi omverden en mulighet til å vite om oss, avslutter Ragnar Norum.

 

«Viktig satsing»

– Vi har godt salg og god trafikk fra Narvik. Vi skal nå trekke til oss flere besøkende og kunder fra andre regioner. Derfor er denne omorganisering viktig og riktig, sier Harald Kuraas – Jeg gleder meg til å fokusere på dette arbeidet. Potensialet er stort, sier han.

Han er også glad for at Delikatessens kompetanse kommer Narvikfjellet til gode.

– De er dyktige. Deres inntog i fjellet vil styrke det totale produktet, sier han.

 

«Dette vil vi være med på»

– Vi vil være med på satsingen i Narvikfjellet. Her kommer til å skje mye fremover, sier Jon Elling Berg.

– Delikatessen har samarbeidet lenge med Harald og de øvrige i fjellet. Når vi nå blir en del av Narvikfjellet, oppleves det helt naturlig. Vi skal tilføre en kompetanse som vil gi økt kvalitet og bidra til lønnsomhet, sier Berg.

Han understreker at merkevaren Delikatessen fortsetter som før, med catering,  bedriftskantiner og Victoria Cafe.

Fakta:

 • Narvikfjellet Eiendom AS, vil skifte navn til Narvikfjellet AS.
 • Eiere er Forte Narvik (66 %) og Narvikgården (34 %).
 • Selskapet eier 4400 dekar i Fagernesfjellet i Narvik som er regulert for eiendomsutvikling av boliger, fritidsboliger og reiselivsvirksomhet.
 • Dette selskapet eier igjen 100 % Delikatessen Narvik AS, Narvikfjellet Heis og bakkedrift AS i tillegg til å være deleier i Alpin VM 2025 AS.
 • Daglig leder er Ragnar Norum, fra hovedeier Forte.