Narvikfjellet Eiendom AS eies av Forte Narvik (50,1%) og Narvikgården AS (49,9%). Selskapet konsolideres regnskapsmessig i Forte-konsernet. Aksjonærene har et felles mål om å utvikle en familievennlig, lønnsom helårs reiselivs- og eiendomsvirksomhet i Narvikfjellet Selskapet eier 4 400 dekar som i april 2016 ble regulert til formålet, den største reguleringsplanen i Narvik noensinne. Nå søker selskapet etter prosjektleder/daglig leder.

Planlagte prosjekter:

 • Infrastruktur for boliger og sentrumsområdet
 • Nytt sentrumsområde med feriepark, kafe, skishop, langrenn integrert, parkering mv.
 • Ny kombinasjonsheis fra Narvik sentrum via nytt sentralområde og opp til Øvre fjellheisstasjon
 • Hyttefelt og flere boligfelt
 • Feriepark med 15 -20 utleiehytter
 • Leilighetsbygg – og mulighet for hotell og badeland.
 • Utfartssted for og videreutvikling av langrenns- og sykkelløyperProsjektleder / daglig leder

Prosjektleder vil få byggherreansvar for alle bygge- og utviklingsprosjekter i Narvikfjellet fra oppstart til ferdigstillelse. Prosjektleder vil jobbe tett med eiere og driftsselskap, entreprenører og andre leverandører. Prosjektleder har overordnet ansvar for at prosjektene gjennomføres i henhold til økonomiske og kvalitetsmessige krav.

Prosjektleder vil ha varierte og krevende oppgaver og gode faglige utviklingsmuligheter på veien til et helårlig reiselivsanlegg av høy internasjonal standard. Vi ønsker oss medarbeidere som bidrar til å bygge et resultatorientert team med vekt på samhandling og kunnskapsdeling.

Arbeidsoppgaver:

 • Deltagelse i prosjektenes utviklingsfase
 • Innhente konkurrerende tilbud på planleggings- og entrepriseoppgave besluttet av selskapets styre
 • Sikre at prosjektene gjennomføres i henhold til økonomi, fremdrift, og krav til kvalitet og HMS
 • Rapportere prognose og status for prosjektene til styret
 • Følge opp entreprenører og andre underleverandører
 • Overlevere ferdigstilte prosjekter til eierselskap for forvaltning, drift og vedlikehold
 • Garantioppfølging

Den vi tilsetter, må også påregne noen av daglig leders oppgaver og etterhvert overta disse i sin helhet. Med den organisering vi planlegger, vil det gjelde selskapene Narvikfjellet Eiendom AS og Narvikfjellet Utvikling AS.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høgskole/universitetsutdannelse
 • Erfaring fra kompleks prosjektledelse og prosjektering
 • God økonomisk forståelse
 • Kjennskap og forståelse for offentlig forvaltning og offentlige innkjøp
 • God kjennskap til plan- og bygningslov
 • God kjennskap til byggherreforskrift
 • Forståelse for ulike entrepriseformer
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Erfaring med byggeplassledelse hos entreprenør

Personlige egenskaper:

 • Strukturert og systematisk
 • Trives i rolle som pådriver og beslutningstager
 • Målrettet, og må trives i et miljø hvor vi krever mye av hverandre
 •  Tydelig, inkluderende og samarbeidsorientert.

Vi tilbyr:
Konkurransedyktige betingelser
Et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø
For den rette; gode utviklingsmuligheter i et næringsnettverk med ambisjoner på Narvikregionens vegne.

Sted: Skistua 7, 8515 Narvik
Kontaktpersoner:
Ragnar Norum, fung. daglig leder tlf: 957 65 604 eller Roger Bergersen, styreleder, tlf: 907 33 520.

Søknad med CV sendes på e-post til: ragnar.norum@fortenarvik.no innen 07.09.16