Det nye Narvik Krigsmuseum i Det 4. hjørnet åpnet 7. juli og kan allerede vise til en voldsom økning i antall besøkende sammenlignet med tidligere år. Foreløpige tall fra Narvik bibliotek viser også en tredobling av antall besøkende sammenlignet med tidligere år. Turistinformasjonen kan også melde om en betydelig økning i antall besøk.

Alle optimistiske prognoser for besøket på Det 4. hjørnet blir gjort til skamme. Etter drøye 3 måneders drift kan det slås fast at bygget er en suksess og fyller et tydelige behov i Narvik sentrum som samfunns- og kulturhus. I løpet av høsten flytter også Ofoten tingrett inn i 3. etasje i bygget.