Funn kjøper Telehuset Alta, og styrker sin satsing mot havbruk – Vi vil være tilstede i hele landsdelen, og styrker med dette også vår posisjon som et av Nord-Norges største IT-selskap. Dette er Funns 10. oppkjøp på 10 år, sier adm. direktør Lars Ivar Simonsen.

Eierne går inn

Funn AS er et av landsdelens største selskaper innen sentraliserte datatjenester, systemsalg og systemutvikling, og leverer tjenester nasjonalt og lokalt.
Selskapet har gjennom en målrettet satsning de siste årene skaffet seg en nasjonal posisjon som en betydelig IT-leverandør til havbruksnæringen.

– Vi har lenge ønsket oss en fysisk etablering i Alta slik at vi innfrir vårt ønske om ikke å bare være tilgjengelig, men også sikrer nærhet til våre kunder, sier Lars Ivar Simonsen.

– Telehuset Alta (AJ Data og Kommunikasjon AS) og Funn sin bevisste satsning mot havbruksnæringen er svært sammenfallende. Vi vil med dette styrke vårt leveranseapparat og vi vil utvide det totale tjenestespekteret. I Alta er flere sentrale aktører lokalisert og vi vil nå kunne tilby disse hele spekteret av IT-tjenester, sier Simonsen.

Etter oppkjøpet vil Funn passere 150 millioner kroner i omsetning, være ca 80 medarbeidere og fysisk lokalisert på åtte steder; fra Oslo i sør til Svalbard i nord.

– Funn er totalleverandør av IKT-tjenester, og oppkjøpet i Alta gir oss et godt utgangspunkt for å videreutvikle vår satsning mot havbruk, og samtidig bli en markant IKT-leverandør i Finnmark, sier Simonsen.

Sterk markedsposisjon
AJ Data og Kommunikasjon AS har ni medarbeidere, og ledes av Nils-Martin Alsen. Selskapet har bred kompetanse og lang fartstid i IKT-bransjen.
Selskapet har drevet virksomheten i Alta siden 2000, med fokus på salg av konsulenttjenester, service og drift innenfor fagområdene tele- og datakommunikasjon.
AJ Data og Kommunikasjon AS er i dag leverandør til en rekke kunder innenfor havbruksnæringen i Finnmark.

– For AJ Data og Kommunikasjon AS har det vært viktig å kunne komplettere kompetansen og styrke leveranseapparatet slik at markedsposisjonen i Finnmark kan styrkes. Å bli en del av Funn gir oss og våre kunder en enda sterkere trygghet. Dette utvider vårt tjenestetilbud og gir oss store muligheter i fremtiden, sier Alsen.

– Vi gleder oss også til å kunne konkurrere om en større del av IT-marked i Finnmark.

Funn AS eies 100% av Forte Narvik Invest 1 AS