Byheisen krysser Kongensgt

En gondolbane skal knytte «bakke-byen» Narvik, og by og fjell, bedre sammen. Denne uka starter reguleringen, og om 2-3 år kan den stå ferdig.

Den valgte traseen går fra Narvik sentrum, via UIT Campus Narvik og opp til dagens nedre gondolstasjon i Narvikfjellet.
Det blir mulig å ta samme gondol fra bysentrum og helt opp til Øvre Fjellheisstasjon, 656 meter over havet. Eller gå av på en mellomstasjon.

Lansert i 2014

Ideen om en byheis ble først lansert i 2014, i forbindelse med planlagt utbygging av Narvikfjellet; med nye boligfelt, hotell, utleiehytter, ski- og sykkelanlegg samt hyttefelt.
3 ulike traseer fra byen er utredet. Fra Jernbanestasjonen, fra gamle teknisk rådhus, samt fra sentrumstomta mellom Amfi kjøpesenter, Det 4. hjørnet og Scandic.

Utredningen gjort av Asplan Viak, i samråd med leverandør Bartholet fra Sveits, viser at traseen fra «svillelager-tomta» midt i sentrum via sørsida av universitets-campus til dagens bunnstasjon, er klart best.

Her er minst antall eiendommer berørt, den knytter «bakke-byen» best sammen og kan utgjøre en god og bærekraftig kollektivtransport, den styrker UIT Campus Narvik, er teknisk gjennomførbar, og er en effektiv tilførselsåre til rekreasjon, sport og reiseliv.

Forståelse

  • Vi starter reguleringen nå, og ønsker å ha en åpen og god prosess i forhold til naboer og lokalsamfunnet. Vi har forståelse for at noen er usikre og bekymret. I løpet av prosessen skal vi avklare detaljer. Naboers rettigheter, de som er innenfor reguleringsgrensen, skal ivaretas, sier Ragnar Norum, daglig leder i Forte Narvik.

En byheis har et samfunnsformål i forhold til UIT og kollektiv-funksjon, og vil også ha betydning for reiseliv.

  • Hotell, utleiehytter, flere hyttefelt, boligfelt og flere besøkende vil gi mer trafikk. En byheis kan løse parkerings- og trafikkutfordringene som en vekst vil skape. For tilreisende, og studenter for den saks skyld, er det også et poeng at bysentrum blir mer og enklere tilgjengelig, sier Ragnar Norum.

Samme gondoler

Byheis-traseen til dagens nedre gondolstasjon er 1,1 km lang, og har 5 stolper foruten stasjonene. Foreløpige reguleringsgrenser i et 40 meters belte passerer ca. 27 private eiendommer og 20 bygg.

Gondolene er de samme som benyttes i dag, tar 10 personer, og er universelt utformet.
Gondolbanen går 15 til 20 meter over bygg, i samsvar med brannforskrifter.

En bunnstasjon kan gi overgang fra Det 4. hjørnet/Scandic og til Amfi kjøpesenter. Ambisjonen er at den nye nedre delen av banen skal kunne brukes som kollektivlinje.

Det er Forte Narvik, gjennom selskapet Byheisen Narvik AS, som har hatt initiativ til reguleringen. Fremtidig eierform og drift er ikke klarlagt.
Reguleringskonsulent er Asplan Viak som også var konsulent for Voss Gondol, som endte opp i Høyesterett og avklaringer av nabo-rettigheter.
Advokat Stig Harris som førte saken i Høyesterett, vil også bidra i byheis-saken i Narvik.
Asplan Viaks konsulent og Stig Harris deltar ved nabomøte og folkemøte om saken.

Reguleringsprosess

Ragnar Norum understreker at reguleringsprosessen, som starter nå, skal sikre at alle som er berørt eller har interesser knyttet til planen, skal kunne si sin mening.

  • Prosessen skal være åpen og demokratisk, og det er politikerne som etter hvert beslutter om vi får lov til å bygge en byheis i den aktuelle traseen. Det vil være ulike oppfatninger, og det må håndteres på en ordentlig måte gjennom prosessen. Deretter vil Byheisen Narvik AS eventuelt beslutte å investere. Vi bruker den tida vi trenger, sier Ragnar Norum.

 

Byheisen Narvik AS vil torsdag 2. februar informere om reguleringsprosessen for byheis i Narvik.

Kl 17.00 Informasjon til inviterte grunneiere

kl 1900 Åpent møte for alle

Begge møtene finner sted på Hotel Scandic Narvik.

 

Vel møtt !

Annonse info møte byheis

 

Narvik søker VM alpint 2029 – og en av verdens fremste alpinister gjennom tidene skal bidra aktivt i arbeidet for å sikre alpin-VM til Norge.

Norges Skiforbund (NSF) og Narvik kommune gjør som de før har varslet: De søker VM i alpint 2029, lagt til Norge og Narvik. Søknaden leveres 1. mai 2023.

Kjetil Andre Aamodt (51), som fra 1991 til 2006 tok 8 medaljer i OL og 12 i VM, har gått inn i styret i søkerselskapet Alpin VM 2029 AS.

  • Traseer fra fjell til fjord vil gi alpinsporten et løft internasjonalt. Løypene gir spektakulære bilder, og med et alpinanlegg midt i byen blir dette et unikt og kompakt arrangement, sier Kjetil Andre Aamodt om Norges kandidat, Narvik.
  • Narvikfjellet har som det fremste alpinanlegget i arktisk solid arrangements-erfaring. Og gjestfrihet og et sterkt lokalt engasjement har blitt et varemerke, sier han.

At Narvik ikke fikk VM 2027 var ikke overraskende.

  • De færreste får det på første forsøk. Men en særdeles sterk søknad og meget gode presentasjoner har gjort Narvik bedre kjent.
  • Husk, Norge har aldri arrangert VM, foruten i 1952 samtidig med OL. Men vi har 67 medaljer i alpint, av dem 25 gull.
  • Selvsagt skal vi arrangere VM på hjemmebane, sier Kjetil Andre Aamot.

Styret i det internasjonale skiforbundet FIS tildeler VM alpint 2029 på et styremøte i Reykjavik i mai 2024.

Styret i VM-selskapet:
Knut-Eirik Dybdal (leder), Eirik Frantzen, Kjetil Andre Aamodt, Tove Moe Dyrhaug, Sigbjørn Aanes, Sverre Seeberg, Lena Hope og Erik Røste.
Daglig leder er Erik Plener.

Eventuelle ytterligere kommentarer kan gis av:
Styrets leder Knut-Eirik Dybdal, telefon +47 920 56 326
Kjetil Andre Aamodt, telefon + 47 922 39 700

På den store konferansen Reise:liv i Oslo 26. september 2022 fikk Visit Narvik offisielt tildelt Merket for bærekraftig reiselivsregion. Merket mottok Visit Narvik på vegne av reiselivet i Narvikregionen samt Bardu -, Lavangen -, Gratangen – , Evenes – og Narvik kommune.

Reiselivssjef i Visit Narvik June Sollund og prosjektleder i Visit Narvik Ann-Hege Lund, mottok Merket fra blant andre ny reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Aase Marthe Horrigmo (til høyre)