Byheisen krysser Kongensgt

En gondolbane skal knytte «bakke-byen» Narvik, og by og fjell, bedre sammen. Denne uka starter reguleringen, og om 2-3 år kan den stå ferdig.

Den valgte traseen går fra Narvik sentrum, via UIT Campus Narvik og opp til dagens nedre gondolstasjon i Narvikfjellet.
Det blir mulig å ta samme gondol fra bysentrum og helt opp til Øvre Fjellheisstasjon, 656 meter over havet. Eller gå av på en mellomstasjon.

Lansert i 2014

Ideen om en byheis ble først lansert i 2014, i forbindelse med planlagt utbygging av Narvikfjellet; med nye boligfelt, hotell, utleiehytter, ski- og sykkelanlegg samt hyttefelt.
3 ulike traseer fra byen er utredet. Fra Jernbanestasjonen, fra gamle teknisk rådhus, samt fra sentrumstomta mellom Amfi kjøpesenter, Det 4. hjørnet og Scandic.

Utredningen gjort av Asplan Viak, i samråd med leverandør Bartholet fra Sveits, viser at traseen fra «svillelager-tomta» midt i sentrum via sørsida av universitets-campus til dagens bunnstasjon, er klart best.

Her er minst antall eiendommer berørt, den knytter «bakke-byen» best sammen og kan utgjøre en god og bærekraftig kollektivtransport, den styrker UIT Campus Narvik, er teknisk gjennomførbar, og er en effektiv tilførselsåre til rekreasjon, sport og reiseliv.

Forståelse

 • Vi starter reguleringen nå, og ønsker å ha en åpen og god prosess i forhold til naboer og lokalsamfunnet. Vi har forståelse for at noen er usikre og bekymret. I løpet av prosessen skal vi avklare detaljer. Naboers rettigheter, de som er innenfor reguleringsgrensen, skal ivaretas, sier Ragnar Norum, daglig leder i Forte Narvik.

En byheis har et samfunnsformål i forhold til UIT og kollektiv-funksjon, og vil også ha betydning for reiseliv.

 • Hotell, utleiehytter, flere hyttefelt, boligfelt og flere besøkende vil gi mer trafikk. En byheis kan løse parkerings- og trafikkutfordringene som en vekst vil skape. For tilreisende, og studenter for den saks skyld, er det også et poeng at bysentrum blir mer og enklere tilgjengelig, sier Ragnar Norum.

Samme gondoler

Byheis-traseen til dagens nedre gondolstasjon er 1,1 km lang, og har 5 stolper foruten stasjonene. Foreløpige reguleringsgrenser i et 40 meters belte passerer ca. 27 private eiendommer og 20 bygg.

Gondolene er de samme som benyttes i dag, tar 10 personer, og er universelt utformet.
Gondolbanen går 15 til 20 meter over bygg, i samsvar med brannforskrifter.

En bunnstasjon kan gi overgang fra Det 4. hjørnet/Scandic og til Amfi kjøpesenter. Ambisjonen er at den nye nedre delen av banen skal kunne brukes som kollektivlinje.

Det er Forte Narvik, gjennom selskapet Byheisen Narvik AS, som har hatt initiativ til reguleringen. Fremtidig eierform og drift er ikke klarlagt.
Reguleringskonsulent er Asplan Viak som også var konsulent for Voss Gondol, som endte opp i Høyesterett og avklaringer av nabo-rettigheter.
Advokat Stig Harris som førte saken i Høyesterett, vil også bidra i byheis-saken i Narvik.
Asplan Viaks konsulent og Stig Harris deltar ved nabomøte og folkemøte om saken.

Reguleringsprosess

Ragnar Norum understreker at reguleringsprosessen, som starter nå, skal sikre at alle som er berørt eller har interesser knyttet til planen, skal kunne si sin mening.

 • Prosessen skal være åpen og demokratisk, og det er politikerne som etter hvert beslutter om vi får lov til å bygge en byheis i den aktuelle traseen. Det vil være ulike oppfatninger, og det må håndteres på en ordentlig måte gjennom prosessen. Deretter vil Byheisen Narvik AS eventuelt beslutte å investere. Vi bruker den tida vi trenger, sier Ragnar Norum.

 

Byheisen Narvik AS vil torsdag 2. februar informere om reguleringsprosessen for byheis i Narvik.

Kl 17.00 Informasjon til inviterte grunneiere

kl 1900 Åpent møte for alle

Begge møtene finner sted på Hotel Scandic Narvik.

 

Vel møtt !

Annonse info møte byheis

 

Narvik søker VM alpint 2029 – og en av verdens fremste alpinister gjennom tidene skal bidra aktivt i arbeidet for å sikre alpin-VM til Norge.

Norges Skiforbund (NSF) og Narvik kommune gjør som de før har varslet: De søker VM i alpint 2029, lagt til Norge og Narvik. Søknaden leveres 1. mai 2023.

Kjetil Andre Aamodt (51), som fra 1991 til 2006 tok 8 medaljer i OL og 12 i VM, har gått inn i styret i søkerselskapet Alpin VM 2029 AS.

 • Traseer fra fjell til fjord vil gi alpinsporten et løft internasjonalt. Løypene gir spektakulære bilder, og med et alpinanlegg midt i byen blir dette et unikt og kompakt arrangement, sier Kjetil Andre Aamodt om Norges kandidat, Narvik.
 • Narvikfjellet har som det fremste alpinanlegget i arktisk solid arrangements-erfaring. Og gjestfrihet og et sterkt lokalt engasjement har blitt et varemerke, sier han.

At Narvik ikke fikk VM 2027 var ikke overraskende.

 • De færreste får det på første forsøk. Men en særdeles sterk søknad og meget gode presentasjoner har gjort Narvik bedre kjent.
 • Husk, Norge har aldri arrangert VM, foruten i 1952 samtidig med OL. Men vi har 67 medaljer i alpint, av dem 25 gull.
 • Selvsagt skal vi arrangere VM på hjemmebane, sier Kjetil Andre Aamot.

Styret i det internasjonale skiforbundet FIS tildeler VM alpint 2029 på et styremøte i Reykjavik i mai 2024.

Styret i VM-selskapet:
Knut-Eirik Dybdal (leder), Eirik Frantzen, Kjetil Andre Aamodt, Tove Moe Dyrhaug, Sigbjørn Aanes, Sverre Seeberg, Lena Hope og Erik Røste.
Daglig leder er Erik Plener.

Eventuelle ytterligere kommentarer kan gis av:
Styrets leder Knut-Eirik Dybdal, telefon +47 920 56 326
Kjetil Andre Aamodt, telefon + 47 922 39 700

På den store konferansen Reise:liv i Oslo 26. september 2022 fikk Visit Narvik offisielt tildelt Merket for bærekraftig reiselivsregion. Merket mottok Visit Narvik på vegne av reiselivet i Narvikregionen samt Bardu -, Lavangen -, Gratangen – , Evenes – og Narvik kommune.

Reiselivssjef i Visit Narvik June Sollund og prosjektleder i Visit Narvik Ann-Hege Lund, mottok Merket fra blant andre ny reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Aase Marthe Horrigmo (til høyre)

 

Tallene for Polar Park i 2021 er nå klare og viser for andre år på rad solide resultater på tross av pandemi. En god kombinasjon av gass og brems har ført til at daglig leder Stig Sletten ser optimistisk på fremtiden.

Polar Park i Salangsdalen nådde et overskudd på 1,4 millioner kroner med ca 10 millioner kroner i omsetning. Dette gir like god driftsmargin som rekordåret 2020.

Årsaken til denne solide fremgangen er i hovedsak en rekke kostnadsreduserende tiltak gjennomført i løpet av 2020 og 2021. Pandemien førte til svært liten trafikk i vinter, vår og høst, mens sommeren og spesielt august 2021 ble bra besøkt av lokalbefolkningen.


2022 har startet med et brak

 • Trafikken har vært fantastisk denne vinteren, spesielt etter at landet åpnet igjen i februar. Vi er nå tilbake på nivået vi hadde i 2019, forteller Stig Sletten. Kombinasjonen av at de utenlandske vinterturistene er på vei tilbake og økningen i antall vintercruise til Narvik er hovedårsaken til dette.

Godt samarbeid med våre agenter, Visit Narvik og Narvik havn har vært viktige forhold som har løftet besøkstallet. VIP-gjestene som besøker Wolf lodge er også tilbake og har vært vesentlig for den fine veksten i 2022.

Gir oss mulighet til oppgradering og lengre åpningstider i sommer

De gode resultatene gjør det mulig for oss å vedlikeholde hegn og gangveier denne sommeren. Vi planlegger også ulike fornyelser.

 • I sommer har vi også åpent fra 10 til 18 hver dag. Vi gleder os også til å vise publikum to nyfødte moskuskalver. Alle dyreunger er søte, men moskuskalver er noe helt spesielt, sier Sletten

Nå er husdyrene på plass for sommeren, noe særlig barna setter stor pris på. Ulvene og de søte fjellrevene er klare for igjen å ta imot besøkene inne i hegnet. De har lengtet etter å få besøk etter den lange pandemien.

 • Jerven Bor er blitt mer sosial og er i ferd med å bli en skikkelig publikumsmagnet. For ikke å snakke om våre tre bjørnunger som er i ferd med å bli «tenåringer» både i størrelse og oppførsel, humrer Sletten avslutningsvis.

 

Fakta

Polar Park omsatte i fjor for 10 millioner kroner, har 4 ansatte på heltid, 3 lærlinger, samt mange på deltid. Parken har 8 ulike arktiske dyrearter, ca. 40 dyr, og er åpen året rundt.
Parken er verdens nordligste dyrepark, og råder over hele 1.100 mål.
Ligger i Salangsdalen, i Bardu kommune, ca 45 min fra Narvik
Daglig leder: Stig Sletten
Styreleder: Ragnar Norum
Eiere: Forte Narvik, Tian-Gruppen, Bardu kommune samt flere enkelt-aksjonærer.

Roger Bergersen (64) er valgt til ny styreleder i Stiftelsen Forte Narvik, og Ragnar Norum (54) overtar hans post som administrerende direktør.

Valg av styreleder ble gjort på generalforsamlingen til Sparebanken Narvik, stifter av Forte Narvik, forleden kveld. Styreleder siden etableringen av stiftelsen, Eirik Frantzen, trakk seg som følge av at han er innstilt som ny styreleder i Sparebank1 Nord-Norge.

Roger Bergersen har ledet stiftelsen administrativt siden etableringen i 2011.

Forberedt lederbytte

 • Styreleder-vervet og styrets kontroll-funksjon er ikke forenelig med samtidig å være daglig leder. Da valgkomiteen forespurte meg om ledervervet, forberedte derfor styret er bytte av direktør, sier Roger Bergersen.

Han beholder et ansettelsesforhold i Forte, og blir i så måte arbeidende styreleder.

Ledererfaring

Ragnar Norum ble ansatt som investeringsanalytiker i Forte Narvik i 2014.

Han er siviløkonom og har siden han kom til Narvik i 2001 vært markedssjef og kommunikasjonsdirektør i Hurtiguten og økonomisjef i Habutech. Han har tidligere erfaring som controller i Orkla/Stabburet i Oslo.

Samfunnsoppgave

Forte Narvik er en stiftelse som har til oppgave å investere i allmennyttige, altså samfunnsnyttige, næringsformål.
Stiftelsen tilføres en andel av Sparebanken Narviks overskudd som «gave», og bruken er strengt regulert av finansforetaks-lov og stiftelses-vedtekter.

Sparebanken Narvik vil på denne måten bidra til å skape vekst, bolyst og «blilyst»; ved at Forte Narvik «setter pengene i bevegelse».

Forte Narvik har den siste perioden strategisk satses reiseliv – og bolyst.

Utgjøre en forskjell

 • Dette er krevende, men samfunnstjenlig og langsiktig arbeid. Forte Narvik har utgjort en forskjell det første tiåret, og vil definitivt gjøre det fremover også, sier det nye direktøren, Ragnar Norum.

Forte Narvik er pr. nå eier og medeier i Narvikfjellet AS, Narvikfjellet Allmenn AS, Visit Narvik AS, Polar Park AS – og eier 2 seksjoner i Det 4. hjørnet. Forte har også aksjeposter i Narvik Kapital og Naturgass Nord AS.

Gjennom eierskapet i Narvikfjellet er Forte Narvik direkte engasjert i arbeidet for VM alpint til Norge og Narvik. Forte eier også selskapet Byheis Narvik AS, og forbereder dette prosjektet.

Forte Narvik var prosjektansvarlig for Det 4. hjørnet.

Forte ble eier av IT-bedriften i Funn AS, da Hurtigruten flagget ut som eier og kunde, men solgte Funn i 2020. Forte var også medeier i Norut Narvik, inntil selskapet ble solgt og ble en del av SINTEF-konsernet.

Styret i Visit Narvik AS har ansatt June Berg-Sollund (41) som reiselivssjef og daglig leder i Visit Narvik.
June kommer fra stillingen som markedsansvarlig, «Digital marketing manager», samme sted. Hun har vært ansatt I Visit Narvik siden 2014. June har en Bachelorgrad i “business marketing and economics” fra Queensland University of technology i Brisbane i Australia. Hun har i tillegg grunnfag i medisin fra UiT Norges Arktiske Universitet, og har også tatt Prosjektledelse ved UIT.

Fra Hurtigruten

Tidligere har June arbeidet ni år ved markeds- og produktavdelingen i Hurtigruten ASA, hvor hun bla. jobbet med utflukts-produksjon, produktpakking, markedskampanjer og produktutvikling.

 • Styret er godt fornøyd med å finne kandidater fra egne rekker til å kle denne viktige rollen som regionens reiselivssjef, sier styreleder i Visit Narvik, Ragnar Norum.
 • June er blant de best skolerte og erfarne reiselivsmennesker vi har i denne regionen. Vi er sikre på at hun vil gjøre en god jobb for reiseliv og besøksnæringen i hele regionen, sier han.

Utlyser flere jobber

Visit Narvik vil snarlig utlyse en eller to nye stillinger eksternt.

 • Dette kan være innenfor digital markedsføring og innholdsproduksjon samt prosjektarbeid. De nye vil være med å komplettere og styrke den totale kompetansen i bedriften.

June ser fram til lederjobben.

 • Jeg takker for tilliten og ser frem til å ta fatt på enda flere utfordringer i Visit Narvik. Det blir viktig å videreføre det solide grunnlaget som er skapt, mens samtidig jobbe med en gradvis fornyelse i takt med en bransje som er i stadig endring.

Fellesgode-selskap

Visit Narvik er regionens fellesgode-selskap for salg og markedsføring av reiselivsnæringen i de seks kommunene Narvik, Bardu, Lavangen, Salangen, Gratangen og Evenes.

Selskapet har ca. 70 medlemsbedrifter, og er eid av samfunnsstiftelsen Forte Narvik (67 %) og Narvikgården (33 %).

Visit Narvik driver også turistinformasjon i Narvik sentrum, Ballangen og Kjøpsvik på oppdrag for Narvik kommune.

Forte Narvik gikk med 45 millioner kroner i overskudd i 2020. – Det gir oss styrke til fortsatt satsing på reiseliv og bolyst, sier Roger Bergersen.

Sparebanken Narvik etablerte Stiftelsen Forte Narvik som et allmennyttig, det vil si samfunnsnyttig selskap. Formålet er å bidra til arbeidsplasser og bolyst i regionen. En gevinst eller overskudd, som i 2020, skal gå tilbake til samfunnsnyttige formål. Det er som en lukket sirkel; det er ikke anledning til å ta utbytte.

God avkastning

Nå 10 år etter etableringen er Forte Narviks strategi langsiktig satsing på reiseliv og bolyst. IT-selskapet Funn AS og forskningsselskapet Norut Narvik (nå Sintef Narvik) er solgt, og Forte Narvik har også redusert sin eierandel i LNG-selskapet Naturgass Nord AS.

Forte Narvik er til sammen tilført ca. 300 MNOK fordelt på 10 år. Den samlede avkastingen på investeringene som er gjort er nå meget god og reinvesteres i henhold til det samfunnsnyttige formålet.

 • Salget av Funn og Norut var i tråd med formålet. Den nye eieren av Funn, Mimir Bidco AS, er kapitalsterk og har videreført den nasjonale vekststrategien, med konsernledelse i Narvik. Og Norut er blitt en del av Norges sterkeste forskningsmiljø Sintef; som kan gi god vekstmulighet. Vi var de rette eierne i sin tid. Men nå kunne andre bedre løfte disse selskapene videre, sier Roger Bergersen.

God avkastning

Pr. nå er Forte eier og medeier av Narvikfjellet AS, Narvikfjellet Allmenn AS, Visit Narvik AS, Byheisen Narvik AS, Polar Park AS og eierseksjoner i Det 4. hjørnet. Gjennom eierskapet i Narvikfjellet er Forte også involverte i arbeidet for et arktisk VM alpint.

Selskap som Visit Narvik og Polar Park fikk gode pluss i 2020. Men det var en vesentlig gevinst ved salget av Funn som bidro til det store overskuddet i det konsoliderte Forte-regnskapet i 2020. Forte eide Funn AS i 7 år.

 • Også i denne Covid 19-tida er Forte tilført en andel av bankens overskudd. En god avkastning på investeringen i Funn AS gjør at vi med styrke kan opprettholde investerings-takten i bedriftene og i Narvikfjellet, og etter hvert sette selskapene der i posisjon til å bli selvgående, sier Roger Bergersen, direktør i Forte Narvik.

Bygger overnatting

For tida pågår utbygging av overnattingstilbud i Narvikfjellet. Utleiehytter vil være klare for markedet fra nyåret, i regi av datterselskapet Narvikfjellet Feriepark.

Eksterne investorer med alpinist Leif Kristian Nestvold Haugen i spissen, har kjøpt et areal for å bygge 10 hytter for salg.
I tillegg: Nordic/Holmøy bygger et leilighetshotell på den gamle Skistua-tomta, et hotell som også vil bli drevet av Narvikfjellet.
I sum øker dette potensialet for at Narvikfjellet «litt lenger fram i veien» kan drives i balanse.

 • Vi er fortsatt i en tung investeringsperiode. Akkurat nå bygges vei, vann og avløp i området, og om få uker plasseres 9 nytter og ei badstue like ved Narvikhytta som da blir til Camp 291, forteller Ragnar Norum.

To ansatte

Han er sammen med Roger Bergersen eneste ansatte i Forte – og de jobber begge tett opp imot porteføljebedriftene. Overordnet er Forte Narvik en Stiftelse som eier Forte Narvik Holding AS hvor virksomheten administreres fra. Aksjene er fordelt på tre ulike fondsselskap, med ulike samfunnsnyttige formål.

Alle selskapene er regnskapsmessig konsolidert i et «Stiftelsen Forte Narvik-konsern», og det her er overskuddet er på vel 45 millioner kroner. Sum egenkapital er vel 200 mill. kroner.

De nordnorske forretningsgruppene Nordic Gruppen, Harstad, og Holmøy Gruppen, Sortland, bygger leilighetshotell – og vil bidra til å utvikle Narvikfjellet som helårig reiselivs-destinasjon.

 • Vi har sterk tro på det som nå skjer i Narvik. Vi må samarbeide mer for å forløse det potensialet vi har i hele regionen, sier Sverre Utvåg, eier og leder av Nordic Gruppen.

Leilighetshotellet vil bli drevet av Narvikfjellet AS, som om kort tid også vil ha unike feriehytter i sin portefølje.

Nordic har hovedkontor i Harstad, og er et av de største selskapene innen eiendom i Nord-Norge. Selskapet eier og driver alene tre hoteller og fem utesteder; i Tromsø og Harstad, og eier i tillegg eiendommer og store utviklingsprosjekt i Tromsø og Harstad.
Nordic eier og driver det nyåpnede Scandic Sortland sammen med Holmøy Gruppen.

I gang første halvår 2022.

Nå har de sammen med Narvikfjellet og dets eier Forte Narvik planlagt og prosjektert et leilighetshotell, med selvhushold. Like overfor nedre gondolstasjon, på tomta der gamle «Skistua» sto.
Nå i sommer bygges vann- og avløpsanlegg i området. Til våren starter byggingen av hotellet.

Hotellet vil ha ca. 60 leiligheter, fordelt på to størrelser, ett- og treroms.

Leilighetshotellet vil være 50/50 eid av Nordic og fiskerikonsernet Holmøy. Selskapene investerer mer enn 100 millioner kroner – og leier hotellbygget videre til Narvikfjellet AS.

En milepæl

 • Vi har et langsiktig perspektiv på vår reiselivssatsing. Dette hotellet vil komplettere tilbudet i Narvik sommer som vinter, og er derfor kommersielt interessant, sier Sverre Utvåg.

Sverre Utvåg har vært 35 år i bransjen, fra da han begynte i selskapet som var eid av hans egen familie. Lenge var Nordic kun i Harstad og Tromsø. I vinter åpnet de kulturhus-hotell på Sortland.

 • For oss er det en viktig milepæl når vi etter vår inntreden på Sortland også investerer i Narvik. Vi vil se regionen under ett, ikke minst innen reiseliv og opplevelser. Vi er små hver for oss, småregionene og bedriftene, men ved samarbeid kan vi oppnå styrke og enda mer attraksjonskraft i nord, sier Utvåg.

Nordic Gruppen i Harstad og Holmøy Gruppen på Sortland investerer i Narvikfjellet. Fra venstre daglig leder Jim Ove Johansen, eier og daglig leder i Nordic Sverre Utvåg, styreleder i Forte Narvik/Narvikfjellet Eirik Frantzen og eier og styreleder Knut R Holmøy i Holmøy Gruppen. (Foto: Forte Narvik)

Spennende region

Knut Holmøy leder familieselskapet Holmøy Gruppen som er et betydelig, nordnorsk eid fiskerikonsern basert på Sortland.
Gruppen eier gjennom rederiet Prestfjord fire moderne trålere med 12 kvoteenheter for hvitfisk og reker. Havbruksselskapet Eidsfjord Sjøfarm produserer laks og har 16,5 laksekonsesjoner fordelt på seks kommuner i nordre Nordland og Troms. Konsernet omsatte samlet for 1,8 milliarder i 2020.

 • For oss i Holmøy Gruppen er investeringen i Narvik en viktig satsing i en spennende region med ambisjoner. Det gode samarbeidet med Nordic på Sortland har gitt oss mersmak
 • Vi ønsker å bli en synlig aktør i regionen utover vår kjernevirksomhet, uttaler Knut Holmøy. Etter å ha bygd oss opp på oppdrett og hvitfisk, ønsker vi nå å se på andre forretningsområder. Innen eiendom ser vi spennende muligheter fremover, sier Holmøy.

«Gjøre kaka større»

Sverre Utvåg har merket seg satsingen i Narvikregionen de siste årene, og nevner Narvik Havns nye cruisekai, turisttoget Arctic Train, et sterkt Visit Narvik, Narvikfjellet, Polar Park og krigsmuseet.

 • Det bygges infrastruktur og kompetanse, og det er også viktig for oss at kommunen strategisk har prioritert reiseliv. Samtidig utvikles reiselivet i Harstad og Sør-Troms og bl.a. Vesterålen.
 • Vi har lenge holdt kontakt og ført dialog med Narvik, og tror at enda mer samarbeid om marked, kompetanse og investeringer vil være en fordel for alle. Det handler om å gjøre «kaka» større.
 • Etter pandemien vil nærturisme eller regionsturisme ta seg opp. Reiselivet kommer tilbake. Det vi kan fremvise her i nord, er attraktivt for mange ulike segment i markedet, sier investoren.

Leilighetshotellet sitt design og uttrykk er det arkitekt Snorre Stinessen fra Tromsø som står bak. Det er videreutviklet av LPO Arkitekter.

Spaden settes i jorda våren 2022, slik at leilighetshotellet kan stå ferdig i 2023.

Nordic kan føre opp et tilsvarende bygg ved siden av, hvis behovet oppstår.

 • Vi ønsker å være med på det som skjer fremover i dette området, sier Sverre Utvåg.

Nordnorsk og gledelig

For Narvikfjellet AS vil dette innebære at det i løpet av halvannet år vil være tre typer overnatting nært anlegget; leilighetshotell, utleiehytter og hytter som eies av andre.

 • Dette er et viktig skritt i utviklingen av reiselivet i Narvik og regionen. At det er solide og kompetente nordnorske aktører som ser muligheter her, og som ser regionen under ett, er gledelig, sier Eirik Frantzen, styreleder i Narvikfjellet og hovedeier Forte Narvik.

(Faktabokser)

Nordic Gruppen
Omsetning: Ca. 275 mill. kroner (2019).
Antall ansatte: Ca. 200.
Driver hoteller og utesteder i nord
Er blant de største på eiendom i nord.

Holmøy Gruppen
Omsetning: 1,8 mrd kroner.
Antall ansatte: ca. 300.
Fiskerikonsern, bygd opp på hvitfisk og oppdrett.
Eier 4 trålere og har 16,5 oppdrettskonsesjoner.

 • En unik og avgjørende avtale for at vi skal nå bærekraft-målene våre.

Det sier Erik Plener i Alpin VM 2027, etter at han og rektor Anne Husebekk har signert en samarbeidsavtale mellom UiT Norges Arktiske Universitet og VM-selskapet.

Onsdag markerte lederne av VM-selskapet og Universitet en omfattende 4-årig strategisk samarbeidsavtale. En viktig del av avtalen er kompetansebygging og utvikling av forskning- og innovasjonsprosjekter. Det skal bidra til at VM i alpine grener i 2027 blir det meste bærekraftige vintersports-arrangementet noensinne.

 • Avtalen er unik for VM 2027 siden vi har en ambisjon om å være et utstillingsvindu for bruk av ny teknologi og bærekraftige løsninger, sier Erik Plener.

Eksempler er løsninger for sikker tilgang til snø, midlertidige og flyttbare bygninger, simulering av bærekraft, bruk av el og hydrogen som energibærere og etterbruk av anlegget.

 • Bærekraft og miljø er et av våre fokusområder i VM-søknaden. UiT kan med sin innovasjons- og miljøkompetanse bidra til at vi når bærekraftmålet, sier Erik Plener.

Avtalen skal også bidra til at arrangementet blir unikt for idretten i forhold til opplevelser både for deltagere og publikum, og bidra til økt verdiskaping hos næringslivet i nord i nært samarbeid med vertskommunen Narvik, Skiforbundet og andre interessenter og kompetansemiljøer.

Avtalen er også unik for UiT Norges Arktiske Universitet som breddeuniversitet med studietilbud over hele Nord-Norge.

 • Avtalen motiverer for utvikling av prosjekter på tvers av institutter og fakulteter, og vil bidra til økt kompetanse og kapasitet i nord. Det vil styrke UiT sin posisjon nasjonalt og internasjonalt, sier rektor Anne Husebekk.

På ettersommeren skal partene avtale nærmere hvilke forsknings- og utviklingsprosjekt som skal prioriteres fremover. Norges Skiforbund er via VM-selskapet en aktiv part i samarbeidet.

AVTALE UiT – VM 2027: Skal bidra til å få et VM til Narvik. F. v. kommunalsjef Rolf Lossius, Mikael af Ekenstam, medlem av styringsgruppa for samarbeidet, Jørn Eldby, UiT, daglig leder i Alpin VM 2027, Erik Plener, UiT-rektor Anne Husebekk, medlem av styringsgruppa, Roger Bergersen, og dekan ved IVT-fakultetet i Narvik, Bjørn Solvang. Foto: Terje Næsje