Siden 2011 har Sparebanken Narvik tilbakeført 240 millioner kroner til lokalsamfunnet, via Stiftelsen Forte Narvik. Pengene har sikret lokale arbeidsplasser, lokalt eierskap og sterk satsing på reiseliv og teknologi.

Uten Sparebanken Narviks samfunnsutbytte og gavetildeling ville ikke satsingen i Narvikfjellet, på IT-bedriften Funn eller f. eks byggingen av Det 4. hjørnet vært mulig, sier Roger Bergersen, direktør i Forte Narvik.

Forutsetningen for samfunnsutbyttet er at Sparebanken Narvik driver godt – og har en sterk egenkapital.

Samtidig skal Stiftelsen Forte Narvik, som banken selv stiftet, sørge for at investeringene kommer allmenne formål til gode. Investeringene skal være samfunnsnyttige.

 

Bolyst og vekst

Fjoråret var meget godt for Sparebanken Narvik, med 82,4 millioner kroner i overskudd før skatt.

Banken kan derfor sette av 25 millioner til gaver og allmenne formål, hvorav 20 millioner kroner går til Stiftelsen Forte Narvik. Samlet er derved Forte Narvik tilført mer enn 240 millioner kroner over 7 år.

Lokalbanken ønsker å bidra til bolyst og vekst. Derfor etablerte vi Forte Narvik som et verktøy for tilbakeføring av samfunnsutbytte. Utbyttet er avgjørende for mye av det som skjer lokalt, og i banken er vi stolte og glade for at vi kan utgjøre en forskjell, sier Elling Berntsen, adm. direktør.

 

Solid – og vokser

Banken er svært solid – og har en kjernekapital-dekning på 21,35 prosent, godt i overkant av myndighetenes krav. Både innskudd og utlån økte i 2017.

Antall kunder har økt med nærmere 800 i personmarkedet og 160 i bedriftsmarkedet det siste året.

Dette er en gledelig vekst. Kundene oppfatter oss som en lokalbank med korte beslutningsveier og stor tilgjengelighet. I tillegg får vi tilbakemeldinger fra kundene som ser at vi via gaver til allmenne formål utgjør en forskjell lokalt, sier Elling Berntsen.

 

Narvikfjellet størst

For Forte Narvik innebærer gavetildelingen en fortsatt satsing innenfor reiseliv og teknologi.

Vår største investering er Narvikfjellet, der vi nå bygger ny gondol og parkeringsanlegg og planlegger blant annet feriepark. Vi bygger for helårs reiselivsvirksomhet – og utvikler nye bydeler og hyttefelt.

Til nå har Forte Narvik sammen med Narvikgården AS lagt inn 95 millioner kroner i egenkapital i Narvikfjellet AS.

Før utgangen av 2019 vil det være investert inntil 1 milliard kroner i og rundt prosjektet i fjellet hvor Narvik og Nord-Norge ønsker å arrangere VM alpint 2025.

Narvikfjellet AS bygger ut traseer, gondoler, servicebygg mv. Vi har solgt 71 boligtomter, og det vil bli solgt hyttetomter. Når vi summerer alt, også det som privatpersoner og bedrifter investerer, blir dette nær milliarden, sier Roger Bergersen.

Sparebanken Narvik
Adm. direktør             Elling G. Berntsen
Antall ansatte              45,8 årsverk
Forvaltningskapital    7,5 milliarder kroner
Resultat før skatt        82,4 millioner kroner
Lokalt utbytte              25 millioner kroner, herav 20 mill. til Forte Narvik


Stiftelsen Forte Narvik
Daglig leder                 Roger Bergersen
Antall ansatte              2
Tildelt gave                  240 millioner kroner
Investeringer – og eierskap:
Funn AS                       100 %
Det 4. hjørnet             Byggherre og eier 2 seksjoner
Narvikfjellet AS          70 %
Polar Park                    75 %
Visit Narvik                  70 %
Naturgass Nord AS     51 %
Astafjord Industrier   36 %