- for økonomisk vekst i regionen!
 
TIRSDAG KVELD PÅ SCANDIC: Ragnar Norum (til venstre) i ForteNarvik vil orientere om utviklingsplanene for Narvikfjellet, og tilstede vil blant annet Narvikfjellets Stine Holt (salg og service), Erik Plener (eiendom) og Harald Kuraas (daglig leder i Narvikfjellet AS) være.
 

"Steg for steg skal vi bygge ei sterk næring"

Narvik trenger flere ben å stå på. Reiseliv kan være et nytt solid ben som gir knoppskyting til flere handels- og servicebransjer i regionen. Aldri før har det vært investert så mye i reiseliv i Narvikregionen som i dette tiåret. Sjelden har muligheten vært større for å utvikle ei ny sterk næring. ForteNarvik arrangerer kommende tirsdag kl 1800 et åpent møte om reiselivssatsingen i Narvikregionen på Scandic Narvik.

Store investeringer
Det skal orienteres om utbyggingsplanene og reguleringsplanen for Narvikfjellet – og om reiselivssatsingen i regionen.

- I dette tiåret kan det i regionen bli investert for mellom 700 millioner og en milliard kroner i reiseliv og besøksnæring i løpet av et tiår. Dette er store summer og mer enn noensinne, sier Ragnar Norum, investeringsanalytiker i ForteNarvik.

ForteNarvik sentral i utviklingen
Han er styreleder og styremedlem i flere av reiselivsbedriftene der Forte er investor.

- Forte bidrar som eier til å utvikle spydspisser som Polar Park og Narvikfjellet. I samarbeid med gode partnere bygger vi opp Visit Narvik som er felles vertskap og markedsfører.

Reiseliv er næringsutvikling
- For å kunne lykkes med å bygge en ny og bærekraftig næring er vi avhengoig av at flere reiselivsbedrifter blir helårlige slik at flere heltidsstillinger blir mulig i reiselivet. Dette vil bygge kompetanse som igjen gir bedre produkter. Næringsutviklingen i seg selv er en sterk motivator for å satse på reisleiv. I tillegg skaper en sterk reiselivsnæring stolthet og bolyst, et mer mangfoldig næringsliv som blir mer robust mot at unge flytter fra regionen, sier Ragnar Norum.

Samordnet bransje
Han sier seg glad for at bransjen er samordnet, og fremholder det som avgjørende at det offentlige og næringslivet samarbeider nært.
- Det handler om partneravtaler, vertskap, skjenkebestemmelser, regulering av areal osv. Vi har ulike roller og oppgaver, men målet om vekst og flere arbeidsplasser står vi sammen om.
Forte håper flest mulig har anledning til to timers orientering om reiselivssatsingen i regionen tirsdag ettermiddag på Scandic. Møtet blir annonsert.

På møtet skal Narvikfjellet orientere om regulering og investering, Narvik Havn om cruisesatsingen, Visit Narvik om vertskap og markedsføring, Narviksenteret om det nye krigsmuseet, Polar Park om nyinvesteringene i Salangsdalen. Narvikgården vil også være tilstede.

 
design: Rekyl Reklame AS • publiseringsløsning: Funn IT AS